V JIŘÍKOVĚ VYŠLA NOVÁ PUBLIKACE O BETLÉMECH
Ludmila Podzimková

Během adventu proběhl křest dvou knih. Jednou byla kniha "Dějiny Jiříkova po r. 1945" a druhou publikace " Po stopách jiříkovských řezbářů a betlemářů", autorů Ludmily a Oldřicha Podzimkových tentokrát do r. 1945. Prvotním cílem autorů byla snaha připomenout jiříkovské osobnosti mistrů lidového umění betlemářské minulosti a vytvořit tak most k jiříkovské betlemářské současnosti. Rozsah tématu bylo těžké předem odhadnout. Z písemných pramenů bylo zjištěno, že v Georgswalde (Jiříkově) bylo v první polovině minulého století činných 22 řezbářů a betlemářů. Přes 50 rodin otvíralo během vánočního období své domovy ke zhlédnutí svých rodinných betlémů. Tento zjištěný fakt byl impulsem k hlubšímu pátrání, zase většinou v písemných pramenech, neboť ani mezi nejstaršími německy mluvícími obyvateli města se nenašlo mnoho pamětníků.

S vyhledáváním v moderních digitálních záznamech archívů velmi pomohla paní Milena Pancová. Práce v terénu za fotografickou dokumentací, záznamy v matrikách v cizině i doma absolvoval starosta spolku Oldřich Podzimek. Dobovou dokumentaci ochotně vyhledala v záznamech městského úřadu paní Hana Havlová. O perfektní grafickou úpravu se postaral pan Roman Horáček. Brožura vznikla za finanční pomoci města Jiříkov. Má 56 stran, obsahuje 80 fotografií, jmenný seznam betlemářů působících ve Šluknovském výběžku do r. 1945 a stručný přehled betlemářství v Jiříkově a jeho okolí. Cena publikace je 79,- Kč a distributorem Knihkupectví Libuše Horáčkové ve Varnsdorfu, které prodává papírové betlémy (viz reklamu na poslední straně Betlemáře).

Publikaci lze také zakoupit při návštěvě stálé expozice betlemářství Šluknovského výběžku v Jiříkově (v budově bývalé spořitelny v Jiříkově) mimo vánoční sezonu na tel. č. 736 482 500. Vydání publikace má zatím velmi dobrý ohlas. Autoři a tvůrci se zcela vzdávají honorářů, výtěžek z prodeje je věnován na činnost spolku.