JOSEF RIFESSER, ŘEZBÁŘ ZE ST. ULRICH (ORTISEI)
Josef Hánl, Jan Roda

Josef Rifesser (1851-1919) byl jedním z představitelů slavné éry řezbářství, která proslavila region St. Ulrich v Gröden. Věhlas byl tak značný, že po dvě století byl St. Ulrich považován za světové centrum uměleckého řezbářství. V době největšího rozmachu byl z této oblasti expedován nejméně jeden oltář týdně do farností Evropy, ale i do zámoří. V horském údolí jižních Tyrol Grödental bylo bezmála 30 řezbářských dílen, pro které pracovaly desítky zaměstnanců. V polovině 19. století mělo v tomto údolí pracovat až 2 500 řezbářů obojího pohlaví. O závodech řezbářů pánů Demetze a Stuflessera jsme již v našem časopise psali. Dnes si připomeneme dalšího majitele firmy, ve své době významného a váženého. Byl jím Josef Riffeser, nositel řádu sv. Jiří, jak bývá uváděno.

Řezbářská dílna jmenovaného sochaře se zaměřila na práci se dřevem pro potřebu církve. Proslavila se stavbou oltářů do významných kostelů, dále zhotovováním zdobných kazatelen a zpovědnic. V sortimentu prací byla řezba soch světců a - jak jinak - i kostelních betlémů. V publikaci o dějinách řezbářství v tomto regionu je vysloveně upozorňováno na třicetistránkový katalog, ve kterém byly přehledně nabízeny výrobky dílny, a to i s jejich cenami. V katalogu nechyběly ani stránky, kde byly přetisknuty děkovné dopisy a doporučení, povětšině od významných osobností.

Podíváme-li se na stránku, kde jsou nabízeny kostelní jesle, vidíme, že vybrat si mohl každý. Na trh byly dodávány betlémy s rozličně vysokými figurami, s architekturou a pozadím, ale i prosté jesle, pouze s chlévem.

Možná, že zmiňovaná obchodní zdatnost byla důvodem, že se kostelní betlém od jmenované firmy dostal i do podhůří Orlických hor, do městyse Nový Hrádek. Betlém byl pořízen v roce 1905 za faráře Františka Pospíšila a finanční náklad, dvě stě korun za celek, zhruba odpovídal katalogové ceně. Betlém má rozměr 210 x 83 cm, výšku 30 cm. Stojící figury měří 30 cm. K ceně musela farnost uhradit ještě balné 16,- K a dopravné 36,- K, tedy zhruba čtvrtinu ceny výrobku (!).

Podklady: Zpravodaj městyse Nový Hrádek 4/2018, kopie prospektového materiálu (archiv autora článku), internetové stránky.