MĚSTO BYSTRÉ I LETOS PROŽILO PRVNÍ SRPNOVÝ TÝDEN S ŘEZBÁŘI A BETLEMÁŘI
Ivan Hejtmánek

 Letošní již 16. ročník tradičního řezbářského sympozia Wood - Art přivedl do Bystrého u Poličky velké i malé řezbáře. Tématem dospělých i dětí bylo rozšíření betlémů. Pět "velkých řezbářů" zhotovilo v průběhu týdne sochy Tří králů, ležící ovečky a andělů (Zvěstovatele a Buditele) v životní velikosti. Nové figury, spolu s již dříve zhotovenou sv. Rodinou, rozšíří bysterský "velký betlém". Ten každé Vánoce zdobí prostranství před farním kostelem sv. Jana Křtitele a je součástí adventní a vánoční výzdoby města.

Patnáct "malých" řezbářů pokračovalo v rámci 3. ročníku řezbářské školičky v rozšíření a doplnění "Bysterského dětského betléma". Úkolem pokročilejších bylo zvládnutí tvorby reliéfů významných objektů města technikou vrubořezu. Vznikly tak potřebné dekorace (dálina) loni započatého díla, dětského betléma. Kromě reliéfů, které symbolizují příslušnost betléma k městu Bystré, přibylo letos k loňským 20 figurkám dalších sedm. Začátečníci se učili ovládat ostré řezbářské nástroje, letos bez jediného škrábnutí. Radost z práce měli začátečníci stejně jako v předcházejících ročnících z drobných předmětů, které vyřezali pro sebe, nebo jako dárek svým blízkým.

Za pomoci zkušených řezbářů, členů Spolku českých betlemářů z poboček Betlemářů Poličska a Betlemářů Valašska, kteří již třetím rokem ve stejném složení dětí učí, se také podařilo zhotovit základ betléma pro letošní bysterskou vánoční výstavu betlémů. Na té bude dětský betlém poprvé v prosinci představen široké veřejnosti. V dalších letech pak bude dále rozšiřován a upravován podle nových příspěvků malých tvůrců.

Součástí výuky třídenní školičky je nejen zvládnutí techniky řezby, práce s nástroji a bezpečnost při práci, ale i krátké seznámení s betlémskou historií a tradicí stavění betlémů v Bystrém a okolí. Radostí dětí je úspěch z vytvořeného díla, jejich učitele těší dětské rozzářené oči. Letošní ročník přivedl k práci nadané a zručné děti od 10 do 15 let, které s opravdovým zájmem zkoušely zvládnout mnohdy dost náročné úkoly. Velmi nás potěšila soustředěnost na práci a disciplinovanost absolventů letošního třetího ročníku. Vyslovujeme poděkování vedení města Bystré, Informačnímu centru a hlavně kolegům, betlemářům, kteří nezištně a ochotně předávají každoročně své bohaté zkušenosti mladým adeptům betlemářství. Tak zase za rok v Bystrém.