TRADIČNÍ SETKÁNÍ BETLEMÁŘŮ V OLEŠNICI V ORLICKÝCH HORÁCH
Ivan Hejtmánek

Krásné májové počasí přivítalo již tradičně třetí víkend v květnu téměř třicet zájemců o odbornou výměnu zkušeností a navázání nových kontaktů a přátelství. Bez ohledu na termín voleb do Evropského parlamentu sešli se i letos tvůrci, sběratelé i obdivovatelé betlémů z celé republiky. Je potěšitelné, že každý rok přijíždějí do malebné východočeské vesničky, kde můžeme obdivovat skvělý pohyblivý Utzův betlém, noví lidé, aby se podělili s přáteli o své zkušenosti, ale také načerpali novou inspiraci pro svoji tvorbu. Páteční večer byl věnován vystaveným dílům a autorům, kteří je sami velmi poutavě komentovali. Jsou to mnohdy veselé, ale také smutné příběhy, spojené s osudy betlémů, někdy i více jak sto let starými. Protože se budova Obecního úřadu z důvodu voleb do Evropského parlamentu musela ve 22 hodin uzavřít, pokračovala beseda v obecní knihovně. Tu zpestřily dobroty nejen od hostitelů, ale i regionální výrobky, jako štramberské uši, valašské frgály a výtečné cukrářské výrobky z Podřipska. Sobota byla věnována výletu do deštenského muzea, Uhřínova s prohlídkou skanzenu a unikátního kostela v Neratově. Po společné večeři na Pastvinách provedl řezbář pan Hrudka ve Vlčkovicích účastníky výletu svojí řezbářskou dílnou. Celý zbytek sobotního večera byl věnován promítání fotografií z činnosti jednotlivých členů nebo betlemářských spolků. Paní Bohunka Krámská představila severočeské Metelkovy betlémy, Václav Dostál uvedl reportáž ze své výstavy papírových betlémů v Piešťanech a Ivan Hejtmánek představil sborník fotografií z letošní výstavy betlémů současných tvůrců z Valašska a severovýchodní Moravy, kterou uspořádala regionální pobočka SČB - Betlemáři Valašska v galerii Zvonice na Soláni. Závěr patřil vzpomínkám na loňské setkání, které dokumentoval svými fotografiemi Kamil Andres. Nedělní závěrečná procházka účastníků do půvabného okolí Olešnice uzavřela tuto akci. Poděkování všech účastníků patří starostce obce Olešnice paní Evě Stojkové a především paní Evě Bezstarostí a jejím spolupracovníkům, kteří se již tradičně postarali o bezchybnou organizaci a přátelské přijetí. Zvláště děkujeme panu Kamilovi Andresovi, se kterým se vždy rádi setkáváme, neboť všem dokáže nejen poradit ve věcech odborných, ale je pro nás opravdovým přítelem betlemářem.

Můžeme se těšit na další setkání v příštím roce v máji v Olešnici.