HOLANDSKÉ BETLEMÁŘSTVÍ
Jan van Hulst - překlad M. Zábranský

Po reformaci, až do roku 1853, bylo pro holandské katolíky v Nizozemsku zakázáno veřejně vyjadřovat svou víru. Mnoho z církevních budov bylo pro římskokatolickou náboženskou komunitu ztraceno. Poté však byly postaveny nové kostey a v nich i betlémy, které se vyráběly ze sádry. Figurky byly lité a malované.

Bratři Linsenovi z Venlo byli prvními umělci, kteří zahájili sériovou výrobu sádrových figurek. Mnoho vánočních betlémů bylo také dovezeno z Německa a Belgie. Umělci přicházející z Německa a často i Italové, kteří tam pracovali, byli velmi zruční v tvorbě a malování figurek.

Kolem roku 1930 měli vánoční betlém prakticky v každé katolické rodině na jihu Nizozemska. Mezi lety 1930 a 1960 se nacházely největší dílny v Severním Brabantsku a Limburgu. Známá studia - vedle Linssena - byla van Paridon, Maas a Anton Perlee.

Velká studia zaměstnávala své vlastní modeláře a malíře; menší dílny neměly vlastní modely a dělaly často nepodepsané odlitky nižší kvality.

Po druhém vatikánském koncilu vznikly nové liturgické předpisy, které vedly k obměně vnitřku kostela. Z domácností byly přineseny sochy svatých a někdy i betlémy. Mnoho betlemářských studií zaniklo kvůli nedostatku poptávky. Vliv na to mělo rozhodně i odmítání náboženství.

Přátelé betlémů v Nizozemsku

Národní sdružení má asi 150 členů a bylo založeno v roce 1994. Členové shromažďují hlavně vánoční betlémy a pořádají kolem 30 výstav po celém Nizozemsku, kde také o nich přednášejí. Asociace se snaží tímto způsobem udržet naživu holandské vánoční tradice. Jsou také někteří členové, kteří si vyrábějí sami betlémové stájky a účastní se betlemářského kurzu stavby v Nizozemsku nebo v zahraničí.

Naši členové se scházejí třikrát ročně. Dvakrát na valnou hromadu a jednou na odbornou schůzku. V těchto dnech obvykle přednáší odborník nebo někdy jeho vlastní členové o vánočním tématu. V den setkání jsou vyměňovány vánoční betlémy nebo je v programu návštěva vybraného kostela nebo muzea.

Asociace má webovou stránku www.vriendenvandekerstgroep.nl. Na tomto webu najdete vánoční Wikipedii a přehled značek na sádrových betlémových nebo náboženských postavách. V roce 2010 byla založena samostatná nadace. Je pojmenována "Nadace pro zachování dědictví nizozemských Vánoc". V něm jsou vytvořeny odborné skupiny, které pátrají po historii nizozemských betlémů.