PROCHÁZKA ULICÍ PLNÉ BETLÉMŮ
Jan Roda

Ta ulice se jmenuje San Gregorio Armeno a nalezneme ji v centru města Neapol. Na úvod dodejme, že je to, jak se říká, trochu z ruky. Bezmála 1 500 km z naší domoviny. Nezbývá, než touto formou na místo upozornit a trochu přiblížit zdejší atmosféru. Třeba se některý čtenář na ta místa jednou zatoulá.

Ulice je pojmenovaná podle přilehlého kostela zasvěceného svatému Řehoři Osvětiteli, zakladateli arménské apoštolské církve. Nečekejme žádnou výstavní třídu. Je to pravá neapolská ulička, dlouhá necelých 200 m. Je však místem opravdu mnoha malých krámků a dílen, kde jsou jesličky vyráběny a nabízeny k prodeji. Sem se stahují místní jesličkáři 8. 12. každého roku a ve dnech následujících. V regionu je zvykem, že na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie se na světlo boží vytáhnou uložené betlémy a stavitelé přemýšlí, čím betlém o těchto Vánocích rozšíří. Co by to bylo za Vánoce, kdyby do jeslí nepřibyla alespoň jedna figurka!

Přátelé betlémů mají výběr velmi ulehčený. Sortiment nabízeného zboží je pestrý a umožňuje volbu druhu jeslí. Prvním rozhodnutím bude volba materiálu figurek. Nabízeny jsou postavičky z terakoty polychromované a dále oblékané figury, takové, o kterých jsme psali v minulém čísle. Terakotové figurky jsou zhotovovány v odstupňované výšce, nejmenší jsou čtyřcentimetrové. U oblékaných postav se sluší zvolit výšku od třiceti centimetrů výše, to lépe vynikne krása detailů.

Zdá se, že je úplnou samozřejmostí stavět figury do scenérie s pozadím. Považuji to za ušlechtilý obyčej, který u nás tak trochu šidíme. Jesličkářům jsou na trhu nabízeny dílčí komponenty pro stavbu, jako surový korek, korkové desky, předpřipravené dlažby a mnoho dalšího. I pytel s mechem jsem uviděl. Pro méně šikovné je připravena velká nabídka kompletní jesličkové architektury, a to různé velikosti. Nalézt lze i díly, které k sobě patří a umožňují postupné rozšiřování krajiny. Pomyslnou nejvyšší příčku obsazuje připravená architektura, kde je vytvořena jeskyně Narození a taverna, chápaná jako středobod obrazu každodenního života. K vidění jsou i "líné" betlémy, již postavené a vložené do skříněk nebo pod skleněné poklopy.

Toulání ulicí se musí doplnit zabočením do dvorků a dílen. Pokud máme štěstí, uvidíme tamní mistry při práci. Zdá se, že každý dokáže vymodelovat z hlíny hlavičku figurky a vdechnout ji život. Některý umí krásně vytvarovat oči, jiný podklad omalovat. V některé dílně se v závěrečné fázi modelování oko vyřízne a vloží skleněné. Nemenší péče je věnována tělu, i když je ukryté pod ošacením. Dřívka a dráty se tak dlouho omotávají textiliemi (hadříky), až má trup přijatelné proporce. Šaty pak figurce sedí a ta nevypadá jako strašák do pole. U oblékaných figur hodně záleží na ošacení. Tomu se třeba s nesmírnou péčí a smyslem pro detail věnují v dílně firmy "Marco Ferrigno", která byla založena v roce 1836. Používají hedvábné látky výrobců ze San Leucia stejně, jako tomu bylo v čase vlády bourbonského rodu. Vůbec tradice tvorby v této dílně má své místo. Chce se mi věřit, že zhotovují všech dvaasedmdesát tradičních jednotlivostí, ze kterých se neapolský betlém skládá. O jeskyni a taverně jsme psali, svatá Rodina a tři Mágové jsou jistě nezbytní. Pak je to celá řada dalších postav, jako mladý pastýř Benino, co toužil navštívit Betlém, Stefanie, která obelstila anděly a tak dále. Ve výčtu všech jednotlivostí nesmíme zapomínat na všechny filigránské ozdůbky a doplňky, které ke kostýmům patří. Do souhrnu náleží i předměty denní potřeby, vybavení dílen, domácí zvířata. To vše tvoří betlém a lze to v krámcích dostat.

Prohlížejícímu nemůže uniknout skutečnost, že různé výrobky jsou odlišné kvality. To je skutečnost známá a platí i pro trh jesličkářského zboží. Je tomu i mezi výrobky oblékaných figur, které představují špičku v dokonalosti.

Kvalita a preciznost se promítá do cen, uvedených v eurech. Malou obarvenou terakotovou figurku lze koupit za 1,5, velkou oblékanou za 800, svatou Rodinu z oblékaných figur za 1 400. Ceny u zboží nebývají uvedeny, na ceníky pisatel nenarazil.

Na co však narazil, bylo i zboží nevkusné. Tvůrci oblékaných figur jsou velmi zdatnými výtvarníky. Pokud zájemce dodá tři podobenky, vymodelují věrně jeho podobu. Pokud projeví přání být oblečen do kostýmu betlémské scény, je mu vyhověno. Vše se dá koupit. Tady je jakási hrana, kde se láme hranice vkusu. Za ní jsou pak prodávané postavy fotbalisty Maradony, politika Berlusconiho a dalších. Tomuto zboží se však dá velmi lehce vyhnout a nekazit si dojem z prožitku. Krámky a dílny lze prohlížet v klidu, majitelům nevadilo fotografování. Byli korektní, prosti vychvalování svého zboží a nabízení. To se v jiných jižních oblastech Evropy nestává.

Po návratu a třídění poznatků jsem si vzpomněl na několik starých českých betlémů s oblékanými figurami. Jak malá péče o jejich ošacení z nich mnohdy dělá nedůstojné hastroše! Přitom se jedná o staré řezby, hodné úcty a uchování.

Poznatky byly čerpány při turistickém zájezdu do oblasti Neapole v roce 2019.