BETLÉM V HOTELU ALCHYMIST
František Kolín

Vánoční toulky Malou Stranou nás přivedly přes Jánský vršek k domu v ulici Tržiště, kde u schodů před restaurantem Aquarius stála upoutávka na betlém. Venku po levé straně barokního nádvoří, pod podloubím, stál velký italský betlém. Jak jsem se později dozvěděl, tak majitel hotelu pan Giorgio Bonelli po zhlédnutí pražských betlémů se rozhodl postavit betlém pro potěchu hotelových hostů i kolem jdoucích lidí. Nejprve si koupil v Praze malý dřevěný betlém, který umístil na okně. Později se rozhodl pro větší a tak hledal betlémy na internetu. V Itálii koupil větší, dva roky starý betlém ze Sicílie.

Betlém má od autora i mechanickou část, některé figurky se pohybují. Po čase se mu zdálo, že není tak velký a začal ho rozšiřovat. Rozhodl se, že přikoupí další postavy darovníků i zvířat. Zároveň začal stavět okolní krajinu, přidělával domy, palmy i další stromy. Na internetu si našel, jaká technika by byla na to nejlepší. Používal polystyren a rychle tuhnoucí pěnu. To vše tvaroval a maloval. Do betléma také zabudoval elektrické osvětlení.

Pro betlém si vybral již výše zmiňované místo pod podloubím, kde jinak od jara do podzimu jsou stolečky s křesílky hotelové cukrárny. Malebné zákoutí nádvoří je stylově zdobeno.

Betlém má nyní velikost cca 400 x 200 cm a obsahuje 200 postav, včetně zvířat.

Prohlídka je možná od začátku adventu po Hromnice, tj. do 2. února.

Betlém najdete na adrese Praha 1, Malá Strana, Tržiště 19, nedaleko amerického velvyslanectví.