BETLÉMY V MUZEU ČESKÝCH VÁNOC V OŘECHU
Vladimír Glaser

Již druhý rok má muzeum k dispozici novou budovu. Loňská výstava začínala jen den po kolaudaci, letos bylo na přípravu o trochu více času, a tak se výstava rozšířila i do podkroví a je celkově bohatší.

Základem jsou místní betlémy. Tedy autorů z Ořechu, Zbuzan, Nučic, Černošic, Třebotova, Lužců, Lochkova a Prahy. Občas doplněné "vzdálenějšími autory" pro lepší srovnání.

Použité materiály jsou různé. Od přírodních materiálů přes papír, dřevo, keramiku až po sádru a modurit. A velikost je od několika centimetrů až po největší, který má 11 m délky a obsahuje i moře s převozníky.

Každý rok máme soutěž pro návštěvníky, ve které mimo jiné počítají nebo tipují počet Ježíšků. A loňských 64 bylo letos překonáno.

Betlémy jsou doplněny více, nebo méně známými veselými zvyky. Některé z nich si mohou lidé na místě vyzkoušet.

Podrobnosti a celý bohatý program naleznete na www.muzeumceskychvanoc.cz.