VYSTŘIHNI BETLÉM - REKLAMNÍ AKCE DENÍKU SLOVO NÁRODA, 1946
Jaromír Tlustý

Užití betlému ve vánoční soutěži Slova národa v roce 1946 nebylo ojedinělé. Vzpomeňme slepovací betlém Josefa Lady připravený redakcí Českého slova, otištěný v dětské příloze nazvané Slovíčko v roce 1930. Případně o sedm let mladší, stejnou redakcí připravený Betlém práce. Nejen ve zmíněných případech měli ti, co chtěli soutěžit, splnit redakcí dané úkoly (nejen betlém sestavit, slepit), výsledek zaslat do redakce a účastnit se tím losování o ceny.

Obdobnou cestou se na sklonku roku 1946 vydala i redakce deníku Slovo národa, když některé z vyzkoušených principů vánočních soutěží z času před druhou světovou válkou skloubila do jedné reklamní akce.

Slovo národa a Karel Hamerský. Deník Slovo národa založil v prvních měsících svobody, v květnu roku 1945, jako své periodikum Zemský výkonný výbor Československé strany národně-socialistické pro zemi Moravskoslezskou.

Na sklonku roku 1946, ve druhém ročníku, od konce listopadu do poloviny prosince otiskl necelou třicítku částí betlému akademického malíře Karla Hamerského (1908-1970). Brněnský rodák nejprve v rodném městě od roku 1922 studoval školu uměleckých řemesel. Roku 1928 odešel do Prahy, zde byl přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění do třídy profesora Vratislava Nechleby (1885-1965). Po zdárném ukončení studia se vrátil do Brna. Zde v roce 1931 založil návrhářskou a dekorační dílnu existující do roku 1939, kdy se K. Hamerský přestěhoval do Olešnice (okr. Blansko), s níž spojil svůj zbytek života, byť skonal 24. srpna 1970 v Čechách, ve Špindlerově Mlýně.

Vánoční soutěž Slova národa. Redakce Slova národa na sklonku roku 1946 připravila vlastně soutěže dvě, byť v hlavní roli byl jeden betlém.

První určenu pro výtvarně nadané čtenáře. Druhou pro ostatní. Výtvarně nadaní čtenáři měli za úkol betlém tištěný černobíle buďto kolorovat, nebo v deníku tištěné části vzít za vzor a vytvořit betlém jiný, vycházející z předlohy. Následně betlém odeslat redakci. Zde se po skončení soutěže nacházelo několik stovek betlémů. Větší část z nich jejich tvůrci vytvořili vystřižením jednotlivých částí, podlepením (karton, dřevo), kolorováním, sestavením v celek. Menší část betlémů vycházela z tištěné předlohy, ale vyrobeny byly z různých materiálů. Mezi nejzajímavější patřil, jak po skončení soutěže uvedlo Slovo národa, betlém z perníku paní Kousalíkové ze Židenic, harmonikový (sic) J. Hepnara nebo pískový Vladimíra Dudy z Brna. Nejen zmíněné, ale i další vybrané betlémy redakce vystavila 25. a 26. prosince ve své výkladní skříni v Masarykově ulici, když předtím, 21. prosince, si je do redakce přišel prohlédnout brněnský starosta Josef Poledník (1903-1990).

Druhá část soutěže, určená méně výtvarně nadaným čtenářům, spočívala v shromáždění 28 písmen, jejich sestavení do věty a zaslání redakci.

Písmena byla součástí jednotlivých figurek betlému. Ne však všechna písmena čtenáři na figurkách otištěných v deníku našli. Ve vydání určeném pro Brno jich bylo možné najít jen šestnáct. Pro zbývajících dvanáct museli zájemci zajít k jednotlivým sponzorům soutěže, do jejich obchodů, kanceláří. Deník totiž otiskl jen zmenšený náhled jednotlivých postaviček bez písmen.

Aby však mimobrněnské čtenáře soutěž nediskriminovala, ve vydání Slova národa pro venkov byly figurky vytištěny v plné velikosti i s písmeny.

Vítězové a odměny. Redakci deníku Slovo národa se pro soutěž podařilo získat sponzorské dary ve výši sta tisíc korun. Rozděleny byly na polovinu. Pro každou z částí soutěže byla hlavní cenou odměna ve výši deseti tisíc. Polovina v hotovosti, polovina v poukázkách na zboží. Druhá cena obnášela hotovost pěti tisíc. Třetí tří tisíc. Ti, co se umístili na čtvrtém až desátém místě, získali finanční hotovost tisíc korun, nebo poukázky na zboží sponzorských firem v téže hodnotě. Stejně tak bylo odměněno jedenácté až třicáté místo, s tím rozdílem, že výše odměny v poukázkách byla pět set korun. Od třicátého po sté místo náležela výhercům odměna sto korun. Navíc všichni od prvního po sté místo byli odměněni knihou.

Vítězství ve výtvarné části soutěže získal štábní strážmistr SNB Miloš Planer z Brna - Husovic za dřevěný malovaný betlém zdobený vypalováním. Jak měl při vyzvednutí ceny a betlému redakci sdělit, betlém zamýšlel věnovat dětské ozdravovně SNB, nebo mateřské škole v Husovicích. Zda se tak stalo a betlém se dochoval do současnosti, je nezodpovězenou otázkou.

Vítězkou nevýtvarné části soutěže se stala Blažena Filínská z Hrádku u Znojma.
Betlém Slova národa se skládal z dvaceti devíti dílů, tištěných v šestnácti po sobě jdoucích číslech deníku Slovo národa, od 24. listopadu do 12. prosince. Jako první vyšla v čísle 270 (24. 11.) celostránková informace s pravidly soutěže, seznamem sponzorů a prvními částmi: stáj s oslíkem a volkem, ovce, beran, velbloud, pastýř a ponocný. Jako poslední, v čísle 285 (12. 12.) vyšlo na jedné straně devět postaviček. Čtyři v plné velikosti se soutěžními písmeny a jmény sponzorů. Pět zmenšených bez textu, bez písmen. Mezitím, v každém vydání deníku, našli čtenáři po jedné části betlému.

Betlém obsahuje osmnáct darovníků nesoucích Ježíškovi dary symbolizující jednotlivé sponzory soutěže (např. krém na boty, dort, křeslo, lahve s vínem). Dary donátora soutěže nese i jeden ze Tří králů - dva skleněné poháry od fy B. Sláma (obchod se sklem a porcelánem). Loga, reklamní slogany sponzorů lze nalézt jak na předmětech nesených darovníky, tak i na spodních částech figurek (po ohnutí užitých jako podstavce), v několika případech tištěných vedle figurek (např. Ano, ano to je on - krém na boty AVION! Ten co ho stačí špetka, aby se obuv krásně leskla).

Darovníky doplňují tři figurky ovcí, ovčák a ponocný. Zajímavá je figurka velblouda s nápisem UNRRA na balíku na hřbetě. Byť tato mezinárodní organizace pomáhající obětem druhé světové války (Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu, angl.: United Nations Relief and Rehabilitation Administration), nepatřila mezi sponzory soutěže, v betlému na ni, snad z vděku za pomoc Československu, bylo vzpomenuto.

Betlém vydávaný na stránkách Slova národa na sklonku roku 1946 není příliš kvalitní a je otázkou, zda by jej někdo v konkurenci dnes vydávaných betlémů stavěl ve své domácnosti. Spolu s tehdejší vánoční soutěží je však dokladem doby před více jak sedmdesáti lety i kapitolou betlemářství z krátké doby po druhé světové válce, kdy směly a vznikaly nové betlémy a jesličky.

Ukázka figurek vytištěných v plné velikosti: Svatá Rodina, Kamelot, Cukrář; figurka 2. krále byla vytištěna ve zmenšené velikosti a v plné velikosti ji bylo možné získat u konkrétního sponzora, B. Slámy v obchodě se sklem a porcelánem na Masarykově ulici v Brně.