ADVENT A SVÁTEČNÍ ČAS S BETLÉMY V JIŘÍKOVĚ
Ludmila Podzimková

Adventem začíná církevní rok, dětská radost vrcholí Vánoci, které symbolizují betlémy s Ježíškem v jesličkách. Sváteční předvánoční nálada a s ní spojené vnitřní nastavení přichází k nám, betlemářům pořádajícím výstavu betlémů v Jiříkově, malém městečku na samých hranicích s Německem, tak, že přeskočí jiskřička s prvními návštěvníky výstavy a úžasem v jejich očích. Snažíme se ji neuhasit, ale naopak rozdmýchávat novými podněty, aby se návštěvníci rádi vraceli. Dařilo se díky společné snaze loni a při pohledu zpět je možno dnes v den tříkrálový říci, že se dařilo i letos.

Jako obvykle připadlo otevření výstavy pro veřejnost na pátek před první adventní nedělí, na den rozsvícení vánočního stromu ve městě. Výstavní plocha se letos poprvé zvětšila o 100 m2, tak se náš Spolek jiříkovských betlemářů rozhodl požádat o zápůjčku muzea v okolí. Díky pochopení vedení muzeí bylo možné zařadit do expozice i vzácnější exponáty z muzeí v Rumburku a Varnsdorfu. Ochotu ocenili stálí návštěvníci z města, především však znalci v oboru.

Letošní výstava byla také obohacena o laskavou zápůjčku historického betlému z r. 1902 pocházejícího z dílny uměleckého institutu v Mnichově a je v současnosti stále ve vlastnictví kongregace MSKB. Betlém byl k výstavním účelům zapůjčen na omezenou dobu správou Schrödingerova institutu v Jiříkově.

Významným prvkem letošní sezóny se staly betlémy ze soukromých sbírek betlemářských rodin Meierových ze Schirgiswalde, Kurzových z Neugersdorfu a původní historický betlém z dílny J. F. Krebse z Walddorfu, rodáka z Jiříkova, nyní ve vlastnictví paní Marlene, roz. Krebsové, ze Spreedorfu. Na dobu neomezenou zapůjčil svůj historický betlém pan Jan Müller z Rumburku.

Návštěvnost výstavy byla v prvních třech dnech opět vysoká.

Samostatnou - a jsme rádi, že každoroční - kapitolou jsou návštěvy výstavy celých školkových a školních tříd. Děti přicházejí se svými učiteli vzorně připravené a jejich počínání přináší potěšení z nestrojeného prožívání adventního těšení. To se týká i žáků dětského domova se školou. Jsou vždy velmi pozorní a ukáznění.

SJB a Město Jiříkov uspořádalo ve dnech 3. až 15. 12. 2019 ve spolupráci se ZŠ Jiříkov výtvarnou soutěž "Betlémy 2019". S paní učitelkou Čermákovou bylo předem dohodnuto, že se soutěže zúčastní asi 30 až 40 žáků. V závěru se do soutěže přihlásilo 114 prací od žáků a kolektivů 1. a 2. stupně. Nastala otázka, jak tak velký počet výtvorů ohodnotit a vyloučit podjatost hodnotitele. Nakonec rozhodli návštěvníci sami. Každý návštěvník výstavy obdržel tři žetony, které mohl vložit k soutěžním exponátům, protože je považoval za vhodné k ocenění. S radostí i mírným úsměvem jsme pozorovali, jak některé děti dokázaly k návštěvě, a tudíž opuštění svátečního pohodlí, přivést tři generace své rodiny.

Pro dobrý ohlas ve veřejnosti bude příští rok neformální soutěž pokračovat, tentokrát jen ve formátu 3D. Zapojit se však chce i Dětský domov se školou v Jiříkově a Schkola v Ebersbachu.

Velkou osobní radostí a pobídkou bylo představení naší publikace Po stopách jiříkovských řezbářů a betlemářů v ročence Mandava 2019 s následujícím textem Martina Havlíčka:

"Manželé Podzimkovi se čile podílejí na obnově slavné tradice betlemářství ve Šluknovském výběžku. Vedle sběratelských a tvůrčích aktivit i pořádání výstav vyústil jejich badatelský koníček také v publikaci bezmála encyklopedického charakteru. Co v ní najdete? Především životopisné medailonky jiříkovských tvůrců betlémů - řezbářů, malířů a štafířů, stavitelů, tvůrců. Za nimi pak stručný přehled historie betlemářství v Jiříkově a v jeho okolí a nakonec i jmenný seznam betlemářů působících v celém výběžku. Mimořádný důraz se tu klade na konkrétní místa - rodné domy a domy, v kterých betlemáři během života působili, je to tedy zároveň jiříkovský betlemářský místopis. U domů, které se nedožily dnešních dnů, je místo fotografie k dispozici alespoň vyznačení místa (v některých případech i na leteckém snímku), výjimkou nejsou ani dobové stavební výkresy."

Dílčí materiály k publikaci posloužily k rozšíření informací jako samostatná výstava v prosinci 2019 a lednu 2020 v Městské knihovně Varnsdorf pod názvem "Po stopách jiříkovských řezbářů a betlemářů působících do roku 1945".

Letošní advent přinesl nám všem členům spolku a jejich přátelům ještě jednu velikou radost. Dne 5. 12. 2019 byl ve skanzenu v Zubrnicích Krajským úřadem Ústí nad Labem oceněn Spolek jiříkovských betlemářů cenou Zlatého džbánku za rok 2019 za zachování a udržování lidových tradic na území Ústeckého kraje.

Spolek byl podpořen finanční částkou 10 000 Kč. Za spolek se aktu předání zúčastnili Jan Litava, Petr Litava, Stefan Wollmann a Oldřich Podzimek. Z ocenění spolku máme přirozeně velkou radost. Toto ocenění patří všem, kteří se na obnově drobných památek a tradic betlemářství v českém Dolnozemí spolupodílejí. Jsou to manželé Hana a Werner Hentschlovi z Liščí, manželé Anděla a Jaroslav Pšeničkovi z Rumburku, manželé Hana a Jaroslav Blažkovi z Rumburku, Jaroslav Koděra z Mikulášovic, Jiří Martínek z Panského, Ladislav Süss z Varnsdorfu, Jiří Cobl z Křečan, Ester Sadivová z Rumburku, ateliér Krásná sklíčka z Krásné Lípy s Taťánou Kůsovou a Hanou Janstovou , Josef a Roman Liščákovi z Rumburku, Libuše a Roman Horáčkovi z Varnsdorfu, manželé Heike a Milan Hulánovi z Varnsdorfu, Roman Klinger s Petrem Havlíčkem z Mikulášovic a mnoho dalších.

Zúčastnili jsme se závěrečné betlemářské schůzky spolku v Schirgiswalde, jehož jsme i řádnými členy. Pak se rozjel kolotoč osobních návštěv mezi betlemáři.

Tvoříme společenství, které si radost z vánočního narození Ježíška připomíná ještě celý leden a končí teprve na svátek Hromnic s díky a závěrečným Gloria.