ZEMŘEL FRANTIŠEK KARAS, ČESTNÝ ČLEN SČB 
Milan Zábranský

Dne 12. ledna 2020 v roce svých nedožitých osmdesátin nás opustil známý sběratel papírových vystřihovacích betlémů pan František Karas.

Dovolte mně pár osobních vzpomínek na mého nejstaršího přítele - betlemáře. Na mé první schůzce betlemářů, ještě v divadle Říše loutek, jsem si náhodou přisedl právě vedle něj. Byl mým prvním průvodcem, tehdy ještě pražské pobočky Českého sdružení přátel betlémů. Postupně jsme se spřátelili a začali se navštěvovat ve svých domovech, kde jsem objevil i jeho další koníček - lodní modelářství. Měl perfektně do nejmenších detailů postavené modely několika válečných námořních lodí a ponorek. Některé firmy, dovážející stavebnice s touto tematikou, mu je dávaly ještě před uvedením do prodeje k postavení, aby objevil případné nedostatky a chyby.

Ovšem hlavním pokladem byly perfektně v krabicích uložené betlémy nalepené na překližce, ručně vyřezané lupenkovou pilou, s nabarvenými bočními hranami, aby působily co nejvíce prostorovým dojmem. A k tomu řadu šanonů s materiály k jednotlivým jesličkám (obaly, návody, fotografie, výpisky k autorům apod.). Další řady sešitů pečlivě psaných rukou a doplněných fotografiemi byly z dřívějších let, kdy s přáteli obcházeli nebo na kole objížděli celé Československo. Zvláštní pozornost věnoval rozhlednám všeho druhu.

Protože František pocházel z katolické rodiny, která se tím nikdy netajila, byly mu v padesátých letech nabídnuty jen dvě možnosti dalšího vzdělávání: vyučit se zedníkem nebo frézařem. Druhému zvolenému oboru zůstal celý život až do penze věrný, stejně jako své milované ženě Lidunce. Oba byli nesmírně laskaví a milí a vzájemné návštěvy byly sváteční chvilkou potěšení.

Františku budeš nám moc chybět jako člověk i betlemář, se svou perfektní znalostí papírových betlémů, o jejichž novinkách jsi nám podával každý rok v časopise přehled. Každému jsi vždy dovedl laskavě poradit a nezištně pomoci, nikdy jsi nikoho neodmítnul. Budiž čest Tvé památce!