Galerie autorů vánočních pohlednic: BOHUMIL KOZINA
Bohumil Dušek

Narodil se 27. 11. 1881 v Kaňku u Kutné Hory, zemřel v roce 1949. Malíř a grafik studoval na akademii ve Stuttgartě, byl také žákem profesora Františka Klimeše. První výstavu měl na Zbraslavi v roce 1912, soubornou výstavu pak v Rubešově salonu v Praze v březnu 1924. Z jeho tvorby vynikala série barevných leptů, kterými zobrazil mohutnost tatranských horských velikánů z okolí Lomnického štítu a Studené Doliny, dále lept podobizny Dr. Karla Kramáře. Objevil vlastní metodu barevného leptu. Je autorem řady pohlednic, hlavně velikonočních a vánočních, z nichž se jich moc nezachovalo.

(Podle internetových zdrojů)