PAPÍROVÉ BETLÉMY 2019
Vladimír Plecháč

O největší přísun betlémů se tentokrát postarala autorka Věra Priharová (Betlém z Českého Meziříčí, Hekův betlém z Dobrušky, Zámecký betlém z Nechanic). I když je signovala rokem 2018, v prodeji se objevily až v průběhu roku 2019. Už se zdálo, že v tomto roce bude o nové papírové betlémy nouze. Postupně však od listopadu se na trhu objevovaly betlémy zavedených autorů, např. Betlém z Orlických hor Jaroslava Heraina nebo Hlinecký betlém Pavla Peciny. Paní Milotová doplnila svůj betlém s vyprávěním novým archem a umožnila další rozšíření prostředí betlému. Ještě před Vánocemi se připojil František Müller svým Podprůhonským betlémem a Radko Krejčí Sádeckým betlémem. Karel Kratochvíl rozšířil betlémy z Podkrkonoší o betlém s kostelem ve Rtyni a v Horních Vernéřovicích. Těsně před Štědrým dnem šly do prodeje další dva betlémy známých autorů: paní Moštkové Betlém z Benátek (údajně menší část rozsáhlejší práce, kterou dělala pro italského zákazníka) a historický betlém č. 22 ze Železnobrodska, který připravil pan K. Richtera.

Vydavatelství OFTIS vydalo sérii reprintů šesti reklamních betlémů (kávovinové firmy Franck Perola, Kolínská žitovka a Hradecká cikorka) a Tříkrálové betlémy (Chroust) za velmi příznivou cenu. Vydavatelství pana Horáčka k tomu ještě připravilo reprint Betlému práce z roku 1937 a získalo tři sešity časopisu DUHA s již staršími betlémy od autorek Štolbové (Setkáme se u jesliček), Muroňové (Hej mistře) a Špinové (Betlém je mezi námi).

Betlémy se objevily i v některých časopisech, jako Receptář, Mateřídouška, Sluníčko nebo Puntík.