JUBILANT BETLEMÁŘŮ VALAŠSKA ALOIS ZÁDRAPA
Ivan Hejtmánek

Dne 2. 12. 2019 oslavil v plném zdraví a řezbářském nadšení 80. narozeniny pan Alois Zádrapa z Lidečka, člen Spolku českých betlemářů, regionální pobočky Betlemáři Valašska. Svoji lásku k betlémům rozvinul až s odchodem do důchodu ve svých 67 letech. Jeho píle a um ztvárnit v betlémské scenérii život prostých lidí na Valašsku, kde prožil dětství i celé pracovní období v oboru stavební výroby, se zúročily ve vytvoření největšího valašského "Betléma v Lidečku". Celek tvořený více jak 320 figurkami lidí a zvířat a stovkou dekorací krajiny je obdivuhodným dílem, vytvořeným v období let 2007-2013. Mimo tento velký betlém vytvořil mnoho rodinných betlémů pro své přátele, a také betlém v životní velikosti o 12 sochách, který v období Vánoc zdobí veřejná prostranství v obci, kde autor žije, nebo v jiných městech Valašska. Přejeme našemu velmi aktivnímu členu spolku hodně zdraví, mnoho nové tvůrčí invence, a posíláme také naše řezbářské přání "Vždy ostrá dláta!"