SLOVENSKÉ BETLÉMY VE VATIKÁNU
Milan Maršálek

Od roku 1997 se účastní slovenští betlemáři pravidelné výstavy ve Vatikánu "100 jesliček", která měla v roce 2018 už 43. ročník. Název již dávno není přesný, neboť na výstavě je jesliček většinou mnohem více. Například v uvedeném roce tam bylo kolem stovky betlémů z Itálie a padesátka z nejrůznějších koutů světa.

Původně mělo jít o dětské práce, a proto od roku 1997 výběr ze Slovenska připravovala BIBIANA, Medzinarodny dom umenia pre deti v Bratislavě. Ten připraví nabídku pro italskou stranu, která si pak vybere 5-6 zástupců pro výstavu. Do současnosti zde bylo zastoupeno kolem 60 slovenských autorů nejrůznějšího věku i profesí, kteří sem prostřednictvím uvedené organizace zaslali své práce ze dřeva, skla, šustí, textilu, papíru, kovů, vosku i dalších materiálů s použitím nejrůznějších technik. V roce 2018 zde bylo ze Slovenska pět betlémů v podobě keramického talíře, šustí, betlém jako divadlo a společenská hra.

Autor betlému dostává za odměnu účastnický diplom a katalog výstavy. Jsou vybíráni nejlepší, nebo nejzajímavější, a ti dostanou další diplom. V uplynulé době byli ze Slovenska oceněni Vincent Bandúr z Povážské Bystrice, Miloslav Jaroš ze Žiliny, Jan Sakala z Prešova a Petr Zoričák z Kremnice. V posledním roce prožívá pořadatel ve Vatikánu organizační změny, takže katalog nevyšel.

Organizátorem za slovenskou stranu je etnografka Valérie Marakyová z uvedeného domu, která nám poskytla informace pro tuto zprávu.