GALERIE AUTORŮ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Renáta Štolbová

Renáta Štolbová (uměleckým jménem Renata Klogner Štolbová) se narodila 2. června 1958 v Českých Budějovicích. Je absolventka PF UK v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v roce 1984 ve speciálním ateliéru ilustrace a grafiky prof. Jiřího Mikuly. Vystudovala rovněž integrovanou psychoterapii a arteterapii. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě, ilustraci a divadelní a loutkové tvorbě. V roce 1996 realizovala 14 obrazů křížové cesty v kapličkách kolem kostela K. I. Diezenfohera v poutním místě Dobrá Voda u Českých Budějovic. Svými díly je zastoupena v českých i zahraničních sbírkách: USA, Kanadě, Venezuele, JAR, Holandsku, Německu a Japonsku. Představujeme ji sice jako autorku pohlednic, ale pro nás je zajímavé, že je autorkou řady prací s betlémským námětem. Jedná se o obrazy, skládací betlémy, vystřihovací betlémy nebo adventní kalendáře. Spolu s řezbářem Tomášem Štolbou vytváří dřevěné malované betlémy. Největší je v kostele P. Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic, další jsou v majetku soukromých sběratelů.
(S použitím internetových zdrojů.)