OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI SVÁTKY 2019
Jan Roda

Podivuhodné znamení vánočních jesliček, tak drahých křesťanskému lidu, stále budí úžas a obdiv. Znázornění události Ježíšova narození je jednoduchým a radostným zvěstováním.

Tak začíná apoštolský list papeže Františka "Admirabile signum" o významu a hodnotách jesliček, který jmenovaný signoval 2. prosince 2019 v klášteře v Grecciu. Tam se přijel pomodlit, tento nejvyšší hodnostář římskokatolické církve, na počátku adventního času minulých Vánoc. Návštěva to byla nečekaná a měla rysy neokázalé poutní cesty v místa, kde sv. František, jako jáhen, v roce 1223 celebroval slavnou půlnoční mši.

Papež František si prohlédl místo, kde řeholník působil, a pak v modlitbě setrval před freskou zachycující kojící Pannu Marii. Následně podepsal pastýřský list a setkal se s náhodnými návštěvníky kláštera.

Papež intenzivně vnímal atmosféru pro církev posvátného místa. Sklonil se před významem přiblížení části evangelia o narození Ježíše, o které se svatý František z Assisi při půlnoční mši, zasloužil. Jistě i proto se v pastýřském listě zdůrazňuje:

Tímto listem bych rád podpořil krásnou tradici našich rodin, které během dnů, jež předcházejí Narození Páně, strojí vánoční betlém. A také zvyk umísťovat ho na pracoviště, do škol, nemocnic, vězení, na náměstí... Jde o opravdové cvičení tvůrčí fantazie, která používá maximálně nesourodých materiálů, aby dala vznik krásným mistrovským dílkům. Učí se tomu děti, když jim maminka a tatínek, spolu babičkou a dědečkem předávají tento útěšný zvyk, který je výrazem bohaté lidové spirituality. Rád bych, aby tato praxe nikdy nepřestala, ba dokonce doufám, že tam, kde už se nevyskytuje, bude opět objevena a oživena.

Ke zdůraznění významu tvorby a stavění betlémů bezpochyby přispěla výstava instalovaná ve Vatikánu. V období příprav na vánoční svátky roku 2019 byla otevřena výstava betlémů "Sto jesliček ve Vatikánu", kterou zaštítilo maďarské vyslanectví při Svatém Stolci. Česká republika byla zastoupena betlémem, který zhotovili žáci české školy v Římě a historickým betlémem z regionu Třebíč. I tuto výstavu papež František zhlédl a pohovořil s návštěvníky.

Na závěr adventu, kdy při poslední generální audienci papež František popřál věřícím k vánočním svátkům, opět se věnoval významu stavění betlémů. Při této příležitosti nazval jesličky domácím evangeliem.

Nás, kteří se věnujeme uchování krásného obyčeje stavění betlémů, jistě potěší každé upřímně míněné ocenění činnosti a povzbuzení v další práci. Snad slova papeže Františka budou vyslyšena i v těch farnostech, kde se s betlémy nezachází s odpovídající péčí. Neb ojediněle i takové farnosti jsou.

Pozn.: Podkladem pro napsání textu byly četné články uveřejněné k tomuto tématu na internetu. V nich lze nalézt celý text pastýřského listu a rozbor myšlenek, které pronesl papež František na poslední generální audienci v roce 2019.