MUZEUM BETLÉMŮ V KARLŠTEJNĚ

Romana Trešlová

Muzeum betlémů v Karlštejně letos oslaví 25. výročí od svého založení. V případě soukromého muzea, které není financováno žádnou dotací a musí fungovat coby klasický podnikatelský subjekt, je s podivem, že ještě nezaniklo. Proto si dovolím malé shrnutí naší činnosti.

Iniciátorem myšlenky na vybudování muzea byl můj otec Ladislav Trešl (1943 - 2010). Zhruba od svých 20 let sbíral lidové umění, a teprve postupně si nacházel cestu i k betlémům. Protože nepocházel z žádné z významných betlemářských oblastí, jeho sbírka se rozrůstala pomalu a byla ovlivněna zejména jeho velkou láskou k východním Čechám, kde se mu velmi líbilo a kam rád zajížděl. Tam se také poprvé setkal s betlémy a začal s jejich sbíráním a poznáváním. V polovině devadesátých let, kdy se zdálo, že je všechno možné, přišel otec s nápadem otevřít muzeum, kde by byla jeho sbírka prezentována veřejnosti. Že bude třeba založit kvůli tomu firmu a že se bude jednat o celoživotní práci pro celou rodinu, to nás opravdu nenapadlo. Možná kdyby napadlo, tak jsme to neudělali. Právě proto, že zájmy Ladislava Trešla nebyly ryze betlemářské, bylo možné vystavované betlémy vhodně doplnit dobovým nábytkem, sochami, obrazy, podmalbami na skle, nebo lidovou keramikou. Najít vhodný prostor pro muzeum nebylo jednoduché, zpočátku jsme se setkávali s nedůvěrou ze strany oslovovaných subjektů. Přeci jen v době, kdy podnikatelé zakládali milionové firmy, bylo podivné přijít s projektem muzea. Ale nakonec jsme se setkali s pochopením v karlštejnské farnosti, kde se tou dobou uvolnila budova místní fary. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy jsme muzeum otevírali 17. srpna 1995.

Farní budova, ve které se muzeum nachází, působí zvenku malým dojmem, ale je velmi zajímavě členěna uvnitř a díky tomu mohou návštěvníci zažít několik různorodých prostředí. Betlémy lze nalézt doslova od sklepa až po půdu. V přízemních místnostech vystavujeme kolem 50 historických betlémů. Někomu by se to číslo mohlo zdát malé, ale vezmeme-li v úvahu vzácnost vystavovaných exponátů, tak je to číslo spíše výjimečně vysoké. Specializujeme se na historické betlémy, protože velikost naší sbírky to umožňuje. Rádi bychom prezentovali i současnou betlemářskou tvorbu, ale budova muzea celou sbírku nestačí pojmout. A vzhledem k tomu, že současné betlemářství má bohaté zastoupení na jiných vánočních výstavách, byla naše volba jasná. Z hlediska časového zařazení pocházejí vystavované betlémy většinou z 19. století a nejčastěji zastoupeným materiálem je dřevo. V nejvyšším sklepním podlaží máme malou výstavu "Krása v opovržení", kde představujeme historické sádrové betlémy a snažíme se ukázat, že jejich pověst je neprávem poškozena novodobými kýčovitými odlitky. V minulosti předlohy pro sádru vytvářeli i významní tvůrci. Nejspodnější podlaží budovy jsou věnována historii vinařství na Karlštejně. Od počátku patří k našemu muzeu vůně perníkových betlémů. Letos zahájíme již 25. ročník výstavy Betlémy k nakousnutí. Je pro nás potěšující, že zatímco v minulosti jsme museli perníkové betlémy "importovat" z celé republiky, tak v posledních letech se zapojily perníkářky z okolí, proto téměř všechny vystavované perníkové betlémy jsou z Poberouní. Dlouholetou spolupráci jsme navázali s vynikajícími perníkářkami Julií Chadimovou a Boženou Marcínovou.

Velké překvapení pro návštěvníky ovšem skrývá půdní prostor, kde je umístěn největší pohyblivý betlém. Ten se rozkládá na 80 m2 a jsou v něm k vidění figury vysoké od 30 do 75 cm. Jedná se o Královský betlém, kde se Ježíškovi přichází poklonit 12 českých panovníků počínaje Svatým Václavem, přes Karla IV., Rudolfa II. a konče T. G. Masarykem. Zdánlivě bez souvislostí je panovnická řada zakončena prezidentem Masarykem. Betlém byl původně zamýšlený v mnohem širší podobě, kdy měl mít přesah ještě do období první republiky a měly v něm být přední osobnosti prvorepublikové kultury. Zejména z důvodů prostorových jsme nakonec od záměru upustili, to už byl ovšem první československý prezident v betlému usazený. Takže dnes v betlému slouží jako věčný otazník pro zvídavé návštěvníky. Počet postav v Královském betlému se nerozrůstá, i když jsme zvažovali rozšířit například počet trubačů na hradbách či doplnit nějakou rázovitou figurku do podhradí. Určitě bychom ale nechtěli dále rozšiřovat počet panovníků a už vůbec ne směrem do současnosti. Pro letošní vánoční čas bychom rádi znovu zprovoznili Bílou paní, která se v minulosti vznášela nad hradbami. Její mechanismus patří k nejsložitějším, často se poškozoval, Bílá paní padala a v posledních letech na hradbách scházela. Nyní se zdá, že jsme vymysleli způsob, jak ji tam vrátit.

V minulosti se nám podařilo zajistit mimořádnou zápůjčku pro vánoční výstavu. Jednalo se o unikátní betlém prezidenta Václava Havla, který obdržel darem od Jásira Arafata při své návštěvě Palestiny. Betlém je pozoruhodný nejen osobou majitele, ale i použitým materiálem, v našich betlémech cizorodým. Je to betlém výrazných orientálních rysů, vyřezávaný z perleti, která je ještě dále rytá a jemně zdobená malbou. Je složený ze dvou částí, kde levá část představuje Narození, a pravá pak Poslední večeři Páně. Celý komplet je uložený ve skříňce z olivového dřeva. Původně se jednalo o jednorázovou zápůjčku, ale díky velkorysosti Václava Havla si mohli návštěvníci betlém prohlédnout každoročně od počátku adventu až do Tří králů po dobu 6 let. S úmrtím Václava Havla skončila i možnost betlém představovat veřejnosti a stal se opět součástí prezidentovy rodiny.

Muzeum každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků z celé republiky, pravidelně přijíždí zájezdy betlemářů z Německa, Rakouska a Itálie. Rozsáhlý vlastní sbírkový fond umožňuje souběžně se stálou expozicí pořádat samostatné výstavy. Mezi nejvýznamnější se řadily tři výstavy v prostorách pražského Klementina v letech 2012 - 2016. První ze tří úspěšných výstav, které jsme pro Národní knihovnu v průběhu pěti let připravili, se konala v roce 2012 a byla věnována 450. výročí postavení prvního betlému v českých zemích. Vzhledem k tomu, že se jednalo o tak významné betlemářské výročí, spojili jsme se ke spolupráci i s ostatními sběrateli a návštěvníci tak mohli vidět jak betlémy z našeho depozitáře, tak i betlémy zapůjčené z jiných soukromých sbírek.

Fakt, že nemáme prostory pro vystavování současného betlemářství, se snažíme alespoň částečně, kompenzovat občasnými autorskými výstavami ve výstavní síni Sklep, kde v minulosti vystavovali např. řezbáři jako Jan Roda, Oldřich Čech, Libor Daenemark, keramička Ludmila Harantová, sklář Jiří Hlaváček a další. Samostatné autorské výstavy u nás měly také perníkářky Julie Chadimová, Jana Drbalová nebo Alena Lísalová.

Pro dětské návštěvníky každoročně připravujeme v době adventu tzv. Hravé dílničky. Nabídka kreativních témat v Hravých dílničkách je velmi pestrá. Každý adventní víkend a o všech vánočních svátcích nabízíme pět témat, ze kterých si příchozí mohou vybrat a na místě si vytvořit krásný výrobek. Od stavění betlému, zdobení adventních věnců, výrobu vánočních přání, až po zdobení perníčků či ozdob.

Muzeum je otevřeno celoročně, ale v průběhu roku se otevírací doba mění podle ročních období. Zato v prosinci se z hlediska návštěvní doby nelze splést. Máme otevřeno každý den od 10.00 do 17.00. Otevřeno je dokonce i na Štědrý den, kdy je zkrácená pracovní doba od 10.00 do 15.00. Jsme rádi, že jsou nám lidé věrní a často se k nám vracejí. Ze zápisků v návštěvní knize mě osobně vždy potěší, když návštěvníci kladně hodnotí výjimečnou atmosféru a kvalitu toho, co zhlédli.