ŽIVOTNÍ JUBILEUM VALAŠSKÉHO UMĚLCE, ŘEZBÁŘE A BETLEMÁŘE OLDŘICHA UNARA
Ivan Hejtmánek

14. února letošního roku se v plném zdraví dožil 75 let řezbář, malíř, tvůrce krásných betlémů, ale i soliterních řezbářských děl biblických i historických postav, Oldřich Unar z Poteče. Po absolvování osmileté střední školy, kde mezi jeho oblíbené předměty patřilo kreslení, vystudoval Střední lesnickou školu v Hranicích n. M., a v roce 1964 maturoval. Celý svůj profesní život zasvětil práci v různých funkcích v lesním hospodářství na Valašsku v Rajnochovicích, Brumově a Valašských Kloboukách.

V roce 1967 se po návratu z vojny oženil a s manželkou Libuší, která významně podporuje jeho tvorbu, vychovali dva syny. Spolu také postavili v krásném prostředí valašské krajiny v Poteči svůj rodinný dům. První řezbářské pokusy jsou spojeny s přátelstvím s hranickým řezbářem Václavem Pitronem, od kterého získal darem první řezbářské nástroje. Inspirací pro figurální tvorbu byly práce Michala Žitníka, Mistra lidového řezbářství, který v 70. letech m. s. tvořil svá nejvýznamnější díla ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. Výtvarná záliba z dětských let přerostla u Oldřicha tou dobou do tvořivé vášně, která trvá do dnešních dnů. Preciznost v detailu řezby je pro našeho jubilanta charakteristická, a ačkoliv je autodidaktem, jeho smysl pro ztvárnění postavy, vč. charakteru tváře, dává jeho dílu silnou autorskou pečeť. V roce 1980 se stal ve Valašských Kloboukách zakladatelem amatérské výtvarné skupiny malířů a řezbářů, kteří každoročně veřejně vystavovali svá díla, a tak se stali součástí kulturního dění kraje. Jejich tvorba brzy přerostla nejen hranice kraje, ale i Moravy. Oldřich byl pozván v devadesátých letech m. s., jako člen Sdružení lidových řemeslníků a výrobců k prezentaci svých děl do Rakouska, Německa, Itálie a Francie. Jeho figurální pojetí postav z kouzelného kraje, ve kterém řezbář žije, Valachů, pastevců ovcí, lidových muzikantů a dětí, je živoucím zobrazením života těchto lidí a jejich práce. Z dílny jubilanta vzešlo za více jak 40 let práce mnoho krásných větších i menších soch, např. patron hasičů sv. Florián a další postavy svatých. Samostatným významným dílem jsou valašské betlémy. Tak, jako celé dílo, jsou i betlémy zhotovovány z lipového dřeva technikou zanechané stopy dláta a nože - tedy bez polychromie. Působivé krojování betlémských figurek, jejich vynikající výtvarné i řemeslné zpracování a v neposlední řadě i výtvarná koncepce betlémské scény narození Krista vytváří dokonalý celek. Ze společných řezbářských akcí a výstav vím, že velký vliv na dokonalou výtvarnou stránku a působivý celek má vkus paní Libuše Unarové, výtvarnice, která silně ovlivňuje autorovou cítění. Od 90. let m. s. je Oldřich Unar členem ČSPB a od založení spolku Betlemáři Valašska v r. 2018 (pobočky Spolku českých betlemářů na Valašsku a severovýchodní Moravě) se také aktivně účastní jeho práce a především spolkových výstav.

Každoročně lze jubilanta vidět při práci na řezbářských dnech ve Velkých Karlovicích, kde působí také jako člen výtvarného spolku Urgatina již od roku 1986. Také v pravidelných dvouletých cyklech předvádí své práce při příležitosti sympozia "Hejův nožík" ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R a každoročním, dnes již tradičním předvánočním setkání betlemářů v Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře. Letošní náš jubilant je nositelem významných ocenění, např. "Zlatého nožíku Tomáše Krýzy" za betlém vytvořený pro Muzeum v Jindřichově Hradci. Mezinárodního uznání se mu dostalo za 2,5 m vysokou sochu v maďarském Debrecenu a další ceny si odnesl z mnoha regionálních i celostátních výstav. Jubilantovi přejeme do dalších let především pevné zdraví, veselou mysl, nové inspirativní nápady a naše řezbářské: "Vždy ostrá dláta!"