VÝSTAVA BETLEMÁŘŮ PLZEŇSKA V KDYNI
Vratislav Altman

Pobočka SČB Betlemáři Plzeňska sdružuje výrobce a sběratele betlémů z Plzeňského kraje. V současnosti má 20 členů. Každoročně pořádá vždy ve vánočním čase spolkovou výstavu. V tomto roce se výstava konala v Muzeu Příhraničí ve Kdyni. Díky dlouholeté spolupráci s bavorskými betlemáři ze Spolku přátel betlémů Horního Bavorského lesa a vynikajícím podmínkám v muzeu se mezi 13 vystavujícími z řad Betlemářů Plzeňska objevili i exponáty od pěti německých vystavovatelů.

Dne 29. 11. 2019 proběhla vernisáž výstavy za přítomnosti asi 100 návštěvníků. Kurátor výstavy Ing. Vratislav Altman z pořádajícího spolku přivítal vzácné hosty - starostu města Kdyně pana Oskara Hamruse, paní MUDr. Ilonu Sudovou, předsedkyni Betlemářů Plzeňska a prezidenta mezinárodní betlemářské organizace UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě a zároveň předsedu Spolku přátel betlémů Horního Bavorského lesa pana Johanna Dendorfera. Po uvítacích projevech a koledách v podání žáků ZUŠ Kdyně starosta O.Hamrus výstavu slavnostně zahájil.

Na výstavě bylo v osmi výstavních skříních, volně na stolech i na stěnách ke zhlédnutí celkem 63 exponátů, betlémů nejrůznějších provedení i materiálů. Klasické vyřezávané z lipového dřeva, keramické, cínové, ručně malované, vyšívané, papírové, tapiserie. Zastoupeny byly i ukázky prvorepublikových firemních vystřihovacích betlémů, pohlednice s vánoční tematikou. Vedle českých a německých betlémů byly k vidění i exotické exponáty z Afriky a Jižní Ameriky ze sbírky PhDr. Jiřiny Hánové, keramické figurky Jarmily Strakové a Zdeňky Bauerové, textilní práce Mgr. Ivany Sieberové, cínový betlém ze sbírky Johanna Dendorfera. Zvláštní pozornosti dětí a většiny dospělých se těšil pohyblivý vyřezávaný betlém Jána Kašníka, málokdo opominul možnost zatočit kličkou a rozpohybovat darovníky. Návštěvníci měli možnost porovnat veselou náladu, lidové kroje, krajinu a běžné pracovní činnosti na českých betlémech s biblickou strohostí a precizním zpracováním u betlémů z opačné strany hranice.

Již od prvního dne bylo jasné, že o výstavu je velký zájem nejen u občanů Kdyně, ale i širokého okolí. Hned druhý den po otevření výstavy u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v přilehlém parku jsme pro zájemce pořádali komentované prohlídky a Ing. Jan Tykvart předváděl výrobu figurek z lipového dřeva. Po celou dobu trvání výstavy byly pro děti připraveny jednoduché vystřihovánky k vymalování a výrobě malého betlému.

V sousedním Německu sledoval výstavu místní tisk (Chamer Zeitung). V Čechách proběhly upoutávky v Českém rozhlase na stanicích Dvojka a Plzeň a v německé mutaci zahraničního vysílání. Někteří návštěvníci se opakovaně vraceli, o jejich zájmu a kladném hodnocení výstavy svědčí četné zápisy v návštěvní knize. V prvních dnech roku 2020 jsme zaznamenali hned dvě vzácné návštěvy, 3.1.2020 navštívil výstavu velký obdivovatel betlémů Dr. Rudolf Voderholzer, biskup z Regensburgu, 4.1.2020 při příležitosti žehnání Tří králů pak plzeňský emeritní biskup František Radkovský.

Výstava v kdyňském muzeu se setkala s mimořádným zájmem jak mezi místními, tak mezi příznivci betlémů ze sousedního Německa. Po dohodě s vystavovateli byla výstava proti původnímu plánu o 14 dní prodloužena až do 18.1.2020. Zdá se, že byla zahájena další etapa spolupráce mezi Betlemáři Plzeňska a Spolkem přátel betlémů Horního Bavorského lesa, trvající s přestávkami od roku 2005. Na závěr si všechny příznivce betlémů dovolujeme pozvat na spolkovou výstavu 2020, kterou bude hostit na konci letošního roku město Rokycany.

Fotografie z výstavy jsou na https://vrataal.rajce.idnes.cz/betlemy_Kdyne_2019