NOVÁ ZAJÍMAVÁ BETLEMÁŘSKÁ KNIHA ZE SEVERNÍ MORAVY
Milan Zábranský

Muzeum Novojičínska vydalo na konci loňského roku knihu autorů Moniky Chromečkové, Václava Michaličky a fotografky Petry Vidomusové "Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého", věnující se převážně betlémům 18. a 19. století.

Kniha je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Po úvodu, věnujícímu se nejstarší historii jesliček u nás, je v následující kapitole poměrně obsáhle popsána osvícenecká doba vlády Josefa II. a jeho zákazů, vycházejících z takzvaného osvíceneckého katolicismu, pod který spadal také zákaz vystavování betlémů v kostelích.

Největší část knihy je věnována pochopení a výkladu jednotlivých scén a postav v betlémě, k čemuž jsou užity citace z knihy z roku 1698, určené pro široké lidové vrstvy, napsané německým kapucínem Martinem z Kochemu (v českém překladu Edelberta Nymburského) Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny...". Autoři porovnávají jednotlivé betlémské scény s texty z výše citované knihy a přibližují tak myšlení lidí barokní doby dnešnímu člověku. Poslední část knihy nazvaná Tradiční jesličky a betlemářské centrum v městě Příboře pojednává o historickém betlemářství v uvedené oblasti a seznamuje s místními betlémy ve sbírkách muzeí.

Celá kniha je zpracována velmi pečlivě a doplněná spoustou odkazů na citovanou literaturu a další zdroje informací. 120 barevných fotografií velmi dobře ilustruje popisované betlémy a figury. Neobvyklý přístup k pojednávané látce je velmi zajímavý a přínosný pro všechny zájemce, kteří se chtějí dovědět co nejvíce o barokní době, která byla tak rozhodující pro tvorbu historických jesliček.

Knihu je možné si objednat v Muzeu Novojičínska, Lidická 50, Příbor, PSČ 742 58, telefonem na čísle 556 725 191 nebo e-mailem: dana.indrakova@muzeumnj.cz. Cena 160 Kč.