GALERIE AUTORŮ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Alena Janoušková
Bohumil Dušek 


Malířka, grafička a ilustrátorka Alena Janoušková se narodila 24. února 1924 v  Praze. Převážná část její tvorby patřila dětem. Psala krátké pohádky, které samozřejmě doprovázela svými kresbami, z lidových říkadel, pranostik nebo textů písní sestavovala leporela pro malé děti, ilustrovala také leporela jiných autorek. Zajímavé je, že na leporelech spolupracovala jen se ženami, ostatní knihy ale ilustrovala i mužským autorům. Nejvíce prací jí vycházelo v 70. a 80. létech 20. století. Názvy jejích knih byly docela akční, např.: Skákej, skákej, medvěde; Břink, břink, cililink; Bum, bum na vrata atd. Přehled jejích prací jde do stovek, byla aktivní i po své osmdesátce. Namalovala také několik pohlednic, hlavně vánočních a velikonočních. Její rukopis byl jednoduchý a milý a u dětí byl velice oblíbený, a to jak v Čechách, tak i na Slovensku. V letech 1978-89 spolupracovala s časopisem Čtyřlístek. Nakreslila pro něj pět seriálů, jeden opatřila i textem, její různé práce byly ve 24 číslech časopisu.