POZORUHODNÝ JIHOTYROLSKÝ BETLÉM
Jan Roda

Vyjedeme-li autem z italského Brixenu po dálnici jižním směrem a neopomeneme odbočit do údolí Val Gardena, budeme za necelých čtyřicet minut v horské obci St. Christina. Obec je známým turistickým střediskem, ale též místem, kde má řezbářství mnohaletou slavnou tradici. Tradici, která je spjata se jmény věhlasných řezbářů jak místních, tak ze sousední obce St. Ulrich. Řezbářství v údolí Val Gardena nežije jen vzpomínkami na dávnou slávu, ale tu rozvíjí a vkusnou mírou propaguje.

V roce 1988 začala skupina místních řezbářů pořádat akce, které prezentovaly zručnost tvůrců jednotlivých dílen. Záměrem bylo též přitáhnout mládež k tomuto ušlechtilému řemeslu. Snad právě při první akci bylo zhotoveno rozměrné, vskutku monumentální dílo "Rozsévač". Bylo vyřezáno z husté švýcarské borovice. V rámci akce vznikly sochy pro veřejný prostor, které vkusně zapadly do rázovité horské architektury.

V následující akci již skupina osmnácti řezbářů začala uvažovat o zhotovení společného reprezentativního betlému s postavami v nadživotní velikosti. Jako jedno z prvních děl byla vytvořena Panna Marie s Ježíškem. V prvních létech bývala o Vánocích umístěna před zdejším kostelem.

Myšlenka záměru upoutala místní tvůrce natolik, že neustále vylepšovali a doplňovali dílo. Vznikla postava sv. Josefa, přidali se sv. Tři králové, darovník, pastýř, ovce. Později nechyběl ani volek s oslem a anděl Slávy. Kolektivně pojaté dílo stmelilo tvůrce a lidsky je obohatilo. Úsilí bylo završeno v roce 2000.

Betlém nalezl svoje nové a definitivní umístění v centru obce v areálu sportovního centra Iman. Byla pro něj zbudována roubená salaš úctyhodných rozměrů 12 x 6 x 5,5 m. Slavnostně byl odhalen právě před dvaceti lety 16. srpna 2000. Je přístupný celoročně k radosti místních i návštěvníků obce.

I v naší zemi jsou pořádána obdobná řezbářská setkání, nejednou je hlavním motivem zhotovení rozměrných jeslí. Betlém z obce St. Christina by mohl být inspirací pro vytvoření díla ušlechtilého záměru oslavující zrození života. V neposlední řadě pak měřítkem kvality vlastní řezby. Zda se jedná o největší betlém na světě, jak říkají autoři řezeb, nepovažuji za podstatné.