ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
Jan Roda

V sobotu 12. září 2020 byla v Kutné Hoře v ulici Jiřího z Poděbrad na domě č. 5 slavnostně odhalena pamětní deska Bohumilovi Bekovi. Bohumil Bek (1879 - 1951) byl sochař a majitel Odborného závodu sochařsko-řezbářského pro nové a restaurační umělecké práce kostelní v Kutné Hoře. Sortiment jeho prací byl rozmanitý. Navrhoval a stavěl oltáře, kazatelny, lavice, řezal sochy svatých, křížové cesty a betlémy. Díla byla ušlechtilá a umocňovala duchovní hodnotu kostelních mobiliářů. Jeho firma procházela nelehkým obdobím dvou světových válek i časem hospodářské krize. Snad právě díky tomu, že neodmítal provedení ani drobných výrobků ze dřeva, uspěl se ctí. Navíc dával práci i většímu pracovnímu kolektivu truhlářů, řezbářů, malířů i pozlacovačů.

V posledních létech se ujal dědického odkazu vnuk Bohumila Beka pan Petr Rosecký a zpřístupnil místnímu badateli panu PhDr. Daliboru Hoblovi dochované památky na zaniklou firmu. Účetní knihy se tak staly pozoruhodným studijním materiálem, který dokládá široké pole působnosti odborného závodu.

Pro betlemářství je jistým pokladem uchování starých snímků rozličných vzorových betlémů. Lze tak dokumentovat rozmanitost návrhů a pomocí účetních knih identifikovat řezby kostelních jeslí, které se do dnešní doby zachovaly.

Odhalením desky bylo jistým završením snahy o poznání činnosti tohoto uměleckého závodu a přínosu B. Beka pro výtvarné umění a město Kutnou Horu.

Podklady: archiv P. Roseckého, studijní materiály PhDr. D. Hobla, foto autor textu