SBÍRKA BETLÉMŮ V AMERICKÉM DAYTONU
Milan Zábranský

Sbírka byla založena v létě roku 1994 v Mariánské knihovně, která je součástí Mezinárodního Mariánského výzkumného institutu při Universitě v Daytonu ve státě Ohio - The Marian Library/ Interntional Marian Research Institute, University of Dayton (knihovna sama byla založena roku 1943). Jak je to v USA běžné, patří veškeré betlemářské organizace k náboženským obcím a jejich pastorové působí často jako funkcionáři ve výborech. V současnosti má sbírka několik tisíc exponátů z celého světa a jde pravděpodobně o největší kolekci betlémů v USA. Většina je získána z darů od sběratelů a tvůrců.

V roce 2015 vydala knihovna publikaci God still comes spodtitulem From the Manger to the Heart (Bůh stále přichází, Od jesliček k srdci) s četnými fotografiemi mnoha exponátů. Kniha má 240 stran a neméně tolik fotografií. V úvodu vyjmenovává svoje hlavní cíle:

  • Zdůraznit estetický rozměr náboženské kultury.
  • Ukazovat vliv kultury a náboženství a jejich vzájemné obohacování.
  • Zkoumat sociologické a psychologické důsledky vánoční kultury.
  • Seznámit s vánočními událostmi, s jejich významem a slavením.

Těmto cílům odpovídá i text první části knihy, který napsal Fr. Johann G. Roten, S. M. Hlavním motivem jsou citáty z Bible a jejich zobrazení v betlémech, ilustrovaných převážně na králických figurkách nakoupených v Česku a do sbírky darovaných. Jako rodiště betlémů jsou uváděny italská Neapol, francouzská Provence a německo-rakouské země, kam lze počítat i nás.

Druhá část knihy je věnována ukázkám jednotlivých jesliček, což jsou většinou současná díla. Je probírán jejich materiál, technika tvorby a jen zřídka historie a původ. Z české tvorby vedle již zmíněných "králíků", jsou představeny známé hliněné figury Martina a Aleny Rabochových a dva snímky vánočních loutek Jiřího Klubeka.

Největší počet zobrazených současných betlémů je z Ameriky, Kanady a Mexika, ale hojně je zastoupena i Evropa a Jižní Amerika. Lze tam nalézt i mnoho inspirativních nápadů hlavně u betlemářsky netradičních zemí. Až na jediný papírový betlém - a ke všemu ještě označený jako maďarský (asi jde o Rakousko nebo Německo, což při zeměpisných znalostech Američanů není nic neobvyklého) - tam tento u nás tak obvyklý typ betlémů není více prezentován.

V závěru knihy je na 17 stránkách uveden přehled všech význačných letopočtů vztahující se k narození Krista a betlémům. Několik z nich, do roku vystavení prvních jeslí v Praze, jsem přeložil:

6 - 5 let před začátkem letopočtu - Narození Krista v Betlémě

rok 220 - Origenés (řecký teolog) navštívil jeskyni narození Krista v Betlémě, která byla přeměněna na svatyni

v letech 250 - 400 jsou kamenné sarkofágy dekorovány scénami se svatou Rodinou obklopenou volem, oslem, pastýři a Třemi králi

rok 326 - císařovna Helena navštívila Jerusalem a Betlém a vrátila se do Konstantinopole s relikviemi narození a umučení Krista

rok 330 - římský císař Konstantin I. Veliký přenáší sídlo římské říše do Konstantinopole, pod vlivem své matky Heleny povyšuje basiliku v Betlémě na místo Kristova narození

rok 354 - papež Liberius překládá svátek narození Krista z ledna na 25. prosince, kdy Římané slavili návrat Slunce

rok 390 - Vánoce jsou definitivně určeny jako svátek narození Krista

rok 440 - papež Sixtus II. umisťuje dřevěné desky z jesliček do basiliky Santa Maria Maggiore (Pozn. překladatele: Zde jde o chybu, protože uvedený papež byl roku 258 sťat; má být asi Sixtus III.)

rok 1223 - se svolením papeže Honoria II. sv. František z Assisi, po návratu z cesty po Palestině, staví poblíž Rieti scénu s dřevěnými jeslemi, živými zvířaty a lidmi

rok 1291 - Canon Pandolfo pověřuje Arnolfa di Cambi, aby pro chrám Santa Maria Maggiore vytvořil sousoší Narození s Marií, Josefem, Izaiášem a Davidem a umístil ho do malého domku poblíž relikviáře z Betléma

rok 1310 nebo později - nejstarší jesličkový oltář s vysokými malovanými figurami se objevuje v ženském klášteře sv. Chiary v Neapoli

rok 1336 - v průvodu dominikánů na svátek Zjevení Páně se objevují tři skvostně odění králové se svým doprovodem, muzikou a neobvyklými zvířaty

rok 1392 - v Bavorsku je uspořádán první trh věnovaný sv. Mikuláši, předchůdce pozdějších vánočních trhů

před 1400 - během mše v katedrále v Padui je předváděn útěk do Egypta s živými osly

rok 1419 - první vánoční stromek ozdobený ovocem, pečivem a papírky je postaven skupinou pekařů ve Freiburgu

rok 1453 - v sakristii kostela sv. Lawrence ve Florencii byl vystavován první známý případ oblečeného Ježíška

rok 1480 - v jižním Německu je vytvořen oltář ze tří volně stojících figur králů.

- v nemocničním kostele v Palma di Mallorca je betlém vytvořen z dřevěných figurek z Neapole

rok 1491 - v Piedmontu františkán Bernardino Caimi a umělec Gaudenzio Ferrari postaví první "Svatou horu" se vzestupnou cestou a na ní 500 figur v životní velikosti a 45 domků-kaplí se zobrazeními z Ježíšova života

cca 1510 - sv. Kajetán z Thiene, zakladatel theatinů (kajetánů), jako jeden z prvních, dělá malé betlémy pro soukromou oslavu doma

rok 1552 - v Kolíně nad Rýnem je založena první jezuitská škola (Gymnasium Tricoronatum) v Německu, která se věnuje šíření náboženské kultury a duchovním divadelním hrám

rok 1560 - v italském Celanu je sepsán první inventární seznam 116 figur z majetku vévody di Amalfi. Jeho součástí jsou i některé mechanické pohyblivé části;

- jezuité přinášejí jesle do Latinské Ameriky.

- první jezuitské jesle se objevují ve Vídni.

rok 1562 - v kostele sv. Klementa v Praze jezuité vystavují scénu Narození

rok 1563 - koncil v Trentu doporučuje biskupům užívat scény Narození při rekatolizaci a misionářské práci. V Mnichově jezuita otec Heinrich Semerius hlásí, že dokonce i protestanti jsou přitahováni vánočními scénami v katolických kostelech.