BETLÉMY NA KOLÍNSKU
Mirek Andrle

V nedávné době jsem navštívil Radovesnice II na Kolínsku, abych si prohlédl velký skříňový betlém v podobě otevíratelného triptychu, vzniklý v letech 2013 - 2019, od kolínského výtvarníka Pavla Rajdla, který má v této obci na Kolínsku ateliér. O jeho betlému na kolínském náměstí v minulém čísle psal p. Vladyka.

Jedná se o největší keramický betlém v České republice s více jak 400 keramickými figurami doplněnými malbou a dalšími keramickými prvky. Tři části vlastního betlému jsou po otevření bočních křídel veliké 4,2 x 2,15 metrů. Horní pás obsahuje zpodobnění města Jeruzaléma i s jeho historickými budovami, se svatou Rodinou, pastýři a přicházejícími Třemi králi s doprovodem. V bočních křídlech opatřených nápisem Sláva Bohu na výsostech a Pokoj lidem dobré vůle jsou poutníci převážně vznešeného původu. Střední pás zobrazuje typickou českou krajinu venkovského charakteru s kostelíčky a lidovými stavbami. Scenérii doplňují koledníci, sedlák s pašíkem, hostinský nesoucí sud, babky, vesnická kapela kutálka, rozezpívané děti a tančící páry. Spodní pás představuje tradiční české vánoční zvyky a celou historii adventu s vyobrazením postav jako je Mikuláš s čertem, Lucky, štědrovečerní večeře, Rybova mše a tříkrálová obchůzka. Na stěně za betlémem je zpodobněno Nebe, kde ve volném prostoru se vznáší Pán Bůh spolu s anděly, kteří opět hlavně muzicírují a zpívají. Venkovní stěna skříně obsahuje keramickou mozaiku Noc pastýřů.
Zdroj: Pavel Rajdl - www.pavelrajdl.cz a webové stránky obce Radovesnice II.

Město Kolín proslavil svoji hudbou František Kmoch, a také v období první republiky Kolínská cikorka. Továrna na kávové náhražky na Zálabí u železniční zastávky byla založena v roce 1894 skupinou osmi podílníků v čele s Čeňkem Křičkou, který je i autorem architektonického projektu továrny. V roce 1898 byla přeměněna na akciovou společnost pod názvem Kolínská továrna na kávové náhražky, kupecký podnik akciový, lidově zvaný podle produkce Cikorka. Od počátku se zde vyráběly kávoviny Zlatá hospodyňka či Žitovka. V roce 1904 byla továrna secesně upravena podle Křičkova návrhu, v průčelním štítu doplněná reliéfem s ochrannou známkou továrny - sokola držícího balíček Kolínské cikorky. Závod velmi prudce expandoval, filiálky postupně vznikaly Prostějově (1900), Lublani (1909) a Haliči (1912), po fúzi se závody Buva a Berger v roce 1912 se stal jedním z největší podniků svého druhu v Rakousko-Uhersku. Továrna na cikorku, jako taková existovala až do znárodnění. Za první republiky tato továrna vydala celkem pět svých reklamních papírových betlémů, tři letního rázu, dva zimního. Každý betlém má svoji charakteristiku.