MECHANICKÝ BETLÉM
Karel Strobl

Nedávno do našich řad vstoupil Ing. Karel Strobl a ke své přihlášce připojil video snímek pohyblivého betléma, který mě velmi zaujal. Na mou výzvu poslal i jeho popis a fotografie, které zde publikujeme.
 -mz-

Betlém má rozměry 110x80x60 cm. V současné době má 50 figur, z čehož je polovina pohyblivých. Pracoval jsem na něm tři roky. Kromě dvou motorů je vše amatérsky vyrobeno, žádné nakupované díly kromě šroubů, hřebíků a O-kroužků. Je to sestaveno z modulů. Každý z nich má svou převodovku s ozubenými koly cca 1:10. Rozvod z jednoho motoru je pomocí transmise a řemínků (O-kroužků). Centrální modul svatá Rodina s kolotočem má vlastní pohon, a to z důvodů vývojových i z důvodu eventuálních oprav. Je to komplikovaná soustava ozubených kol. Kolotoč je rovněž sestaven z modulů podobně jako u známého Utzova betlému s tím, že náhon není pomocí kol a posuvného pásu, ale natvrdo pomocí kloubových hřídelů z centrálního talířového ozubeného kola.

Řezbářské a modelářské práce jsou převážně z lipového dřeva. Přední panel je ze švestky s intarzovanými reliéfy z lipového dřeva. Vačky, řemenice a jiné konstrukční prvky jsou z dubu, jasanu a švestky.

Motivy v betlému jsou následující: nahoře katedrála sv. Barbory z Kutné Hory, nahoře vpravo kostel sv. Jakuba z mého rodiště Benešova nad Černou, vlevo vodní mlýn a katr rovněž z mého rodiště. Na intarziích je vpravo reliéfní řezba kostela Nejsvětější Trojice v Drahobudicích, vlevo Hradčany a sv. Mikuláš z Malé Strany v Praze.

Ježíšek se pohybuje podle inspirace z Utzova betlému v Olešnici. Některé moduly kolotoče jsou rovněž dle Utzova betlému. Jinak jsou to víceméně vlastní návrhy. Přední panel má dvě gotická okna, celé to symbolicky stojí na iónských sloupech, jako ozdoba jsou vyřezány rožmberské pětilisté růže a jméno autora. Ostatní je patrné z fotografií.

Samozřejmě, že je co vylepšovat a doplňovat, ale to až v časech příštích, když nám to zdraví dovolí. Tyto Vánoce nám zpříjemnilo současné provedení.

Před tímto betlémem jsem zhotovil dva o něco menší, rovněž mechanické 80x60x40 cm s cca 30 figurami, z toho polovinou pohyblivých.