JOSEF MACHOLÁN, TVŮRCE BETLÉMŮ
Jan Roda

Pan Josef Macholán se narodil 20. 6. 1932 v obci Sudice na Třebíčsku, zemřel uprostřed tvůrčí práce 9. 11. 2007. Svou profesí byl sochař, malíř, architekt i designér. Profesní úspěchy vycházely ze studijních základů, kterých se mu dostalo jako vyučenému truhláři, později absolventu průmyslové školy. V Brně vystudoval prostorové výtvarnictví u J. A. Šálka. Stal se osobností v nábytkářském průmyslu, vedl vlastní ateliér. Byl malířem, ilustroval knihy, navrhoval šperky.
V posledních létech zhotovil několik rozličných betlémů. Při jejich tvorbě uplatnil cit pro námět i zručnost v práci s různorodým materiálem - dřevo, papír, kašírovací hmoty. Jeho betlémy byly často vystavovány. Opakovaně byly jeho jesličky obeslány na výstavu betlémů, která je známá jako "100 presepi in Vaticano". I zde bylo jeho dílo oceněno. Pro časopis Betlemář jsme vybrali snímek jeho díla "Betlém pod velkoměstem". Je součástí sbírkového fondu Muzea Vysočiny Třebíč, které nám poskytlo archivní snímek.