GALERIE VÁNOČNÍCH POHLEDNIC
Bohumil Dušek

Možná, že jste zaznamenali trochu jiný název, než se v této rubrice běžně vyskytuje. Ano, chybí tam autor, protože nepředstavujeme jednoho autora, ale sadu od několika autorů, vydanou již dávno neexistující organizací.

Péče o mládež byla organizace zřízená po r. 1918 státem pro zajištění sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Organizace byla řízena Zemskou ústřední péčí o mládež a v každém okrese pracovala Okresní péče o mládež (OPM). Ve 40. letech se spíše na bázi dobrovolnosti tvořily Místní péče o mládež. OPM zajišťovala v rámci okresu provoz stacionáře pro batolata, poskytovala řádné i mimořádné příspěvky sociálně slabým rodinám, poskytovala ošacení dětem, provozovala jídelny pro chudé, zprostředkovával adopce sirotků a právní ochranu dětem a mladistvým a plnila další úkoly sociálního rázu. Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem 1938, ale okresní péče o mládež a zemská ústředí působila, byť i s omezenými možnostmi a aparátem, po celou dobu okupace. Postupem času se stále zmenšoval podíl státních příspěvků, takže převážná část nákladů byla hrazena z dobrovolných příspěvků nebo z vedlejší činnosti. K ní patřilo i vydávání pohlednic k nejrůznějším příležitostem. Nejlepším obdobím pro charitu byly Vánoce, takže každým rokem OPM vydávaly nové série vánočních pohlednic především s pracemi českých významných autorů. Pohlednice se tehdy staly dobrým zdrojem příjmů a nyní jsou historickým dokladem o činnosti významné sociální organizace a ceněným příspěvkem do sbírky vánočních pohlednic.

Dnes vám představujeme soubor šesti pohlednic, vydaný v roce 1942 Péčí o mládež pro Prahu II. a VI. Z názvu souboru České jesličky se sice jedna trochu vymyká, ale hlavním smyslem bylo pravděpodobně povzbuzení národního sebevědomí v období německé okupace. A jistě potěší oko betlemáře, protože ne všechny jsou notoricky známé a mohou překvapit i zkušenější sběratele.