PODĚKOVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ SI TO OPRAVDU ZASLOUŽÍ
Vladimír Glaser

Letos je to právě 15 let, co byl založen Spolek českých betlemářů. Tedy vhodný čas, trochu se ohlédnout do minulosti. To ale nechám na jiných. Já bych se s vaší pomocí rád rozhlédl a poděkoval postupně všem, kteří Spolku pomohli na svět a udržet ho při zdraví dodnes. A také těm, kteří se zasloužili a stále starají o rozvoj betlemářství v Čechách. Ať jsou členy našeho Spolku, nebo nejsou.

Součástí poděkování je i rozhovor s každým z oceněných. Nemůžeme ale časopis zahltit rozhovory, a tak budeme děkovat postupně. Jako první jsem vybral končícího předsedu Milana Zábranského. Protáhl Spolek jako předseda mnoha lety činorodé existence a významný je i jeho badatelský a sběratelský přínos, stejně jako velmi aktivní účast na mnoha výstavách.

Druhým pro dnešní číslo Betlemáře je Jan Roda. I u něj je třeba při poděkování vyzdvihnout jeho práci pro Spolek, neuvěřitelnou sílu pro bádání především v oblasti kostelních betlémů, a také nezaměnitelný řezbářský rukopis. Jeho milé betlémové postavičky jsou pohlazením na duši na každé výstavě.