VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Mirek Andrle

Čas utíká a za dva roky, o Vánocích v roce 2023, si budeme připomínat 800. výročí, kdy sv. František z Assisi na vrchu Alvernia u Greccia v italské provincii Rieti v regionu Lazio na hranicích s regionem Umbrie ve střední Itálii uspořádal u tamní jeskyně živé představení betlémského příběhu, zobrazujícího narození Ježíše Krista. Tímto dal impulz k zobrazování tohoto biblického příběhu, kterým dnes jsou naše krásné betlémy, které staletím prošly svými proměnami. Měli bychom už dnes přemýšlet, jak toto veliké výročí si připomeneme a oslavíme. Naši předkové před sto lety v roce 1923 k sedmistému výročí této události uspořádali v Praze Jubilejní jesličkovou výstavu. Také by bylo krásné, kdyby se v Praze našla nějaká instituce (muzeum apod.), která by se této velké akce zhostila. Nemusí to být jenom v Praze, ale i v jiných místech. Jistě by bylo krásné k tomuto výročí vytvořit vhodné logo, vydat nějakou publikaci o betlemářství, zaměřenou k tomuto výročí atd. Celý rok 2023 by měl být věnován tomuto jubileu. Věřím, že se najde mnoho dobrých nápadů, jak toto jedinečné výročí oslavit.