BETLÉM V TELČSKÉM KOSTELE JMÉNA JEŽÍŠ
Ivana Holcová

Se svolením redakce Telčských listů a autorky přetiskujeme zajímavý článek z prosince roku 2020.

Tradiční betlém vystavovaný v kostele Jména Ježíš letos pravděpodobně zůstane "zazimován" (informace ke dni 16. 11.). Vzhledem k uzavření kostelů by jej mohlo zhlédnout jen minimum návštěvníků. My si ho připomeneme alespoň skrze Telčské listy, a to milým povídáním s P. Janem Pattym Pavlíčkem, kaplanem u sv. Tomáše v Brně, a Jakubem Kadlecem - s farníky, kteří se každoročně podíleli na pracích spojených s betlémem.

Nejprve něco k jeho historii. "Betlém, který je k vidění v kostele Jména Ježíš, je originální třešťský betlém. Původní majitelé, kteří ho vystavovali ve svém průjezdu Na Parkaně, byli manželé Lašanovi. Pan Lašan figurky nevyřezával, ale kupoval si je pro radost od různých třešťských řezbářů. Figurky jsou od známých řezbářů z minulého století. Po smrti pana Lašana se jeho žena rozhodla betlém věnovat do kostela. Poprvé tedy v kostele stál v roce 1996, a to ne v kostele Jména Ježíš, ale ve farním kostele sv. Jakuba v boční kapli, a měl tvar do L. Jako malý kluk jsem se této stavby ještě neúčastnil, ale již jsem byl při jeho bourání. Od roku 1997 se začal stavět v kostele Jména Ježíš a je zpřístupněn široké veřejnosti," uvádí příběh betlému Jan Pavlíček.

Během roku je betlém včetně podkladových pařezů uložený v prostorách telčské fary. Figurky se skladují zabalené v papíru a uložené v krabicích. Zhruba každých deset let je třeba vyřadit některé pařezy a nahradit je novými. Každoročně sbírá asi deset dobrovolníků čerstvý mech, ten z předchozích let se používá jako vycpávka do jeskyní a děr, které nemají být vidět. Samotná stavba betlému se zahajuje již na přelomu října a listopadu, kdy se začíná sběrem zmíněných přírodních materiálů. Kostel zdobí od Vánoc až do Hromnic, tedy do února.

Průběh stavby popisuje Jakub Kadlec: "Instalace betlému zabere třem lidem přibližně pět dní, když nepočítáme sběr mechu. Všechno je nutné navozit z fary. Nejdříve se postaví železná konstrukce s dřevěnou podlahou (jeden den), na kterou se naskládají suché pařezy (dva dny). Ty tvoří základ betlému, který se následně pokryje mechem (jeden den). Boky jsou ozdobené smrky. Instalace figurek a dokončovací práce zaberou také asi jeden den. Následný úklid se dá stihnout za jedno odpoledne."

Jan Pavlíček dodává: "Přípravná část stavby potřebuje vždy tak pět až deset šikovných párů rukou. Na samotné stavbě pak stačí tři až čtyři lidé, více lidí už si překáží." Betlém se nikdy nepostaví úplně stejně. Pařezy nemají své pevné místo, na pódium se skládají vždy v trošku jiné podobě. Celkový tvar scény i rozmístění figurek je tak pokaždé originálním dílem všech autorů scény. 6. ledna se do betléma přidávají postavičky Tří králů. V posledních letech jste si při návštěvě kostela nejspíše všimli dobrovolníků střežících betlém. Ti dohlíží, aby nikoho nelákalo sahat na figurky a přesouvat je. Mohou také odpovídat na případné dotazy.

Letošní rok nebude prvním, kdy betlém není vystavovaný. "Stavba betléma je časově i organizačně náročná. Bohužel loni se nám nepodařilo skloubit čas a představy všech, kdo na něm pracují nebo mají s instalací něco společného," shrnuje Jakub Kadlec. Dále odhaduje, že během Vánoc přivítá kostel Jména Ježíš 100-150 návštěvníků betléma denně.

Budeme doufat, že příští rok bude pro výstavu příznivější, a betlém včetně oblíbené pokladničky s postavou černouška, která při vhození mince kývá hlavou, bude opět součástí telčských Vánoc.

Povídání uzavírá Jan Pavlíček vzpomínkou a oceněním práce všech aktérů: "Byla a je to pro všechny krásná součást vánoční tradice - postavit betlém v kostele. Já už jsem se posledních několik let neúčastnil samotné stavby, ale vždy jsem se rád šel na betlém podívat a pochválit klukům, jak to letos zase krásně postavili. Myslím, že je také na místě poděkovat všem, kteří se na stavbě tohoto krásného a "našeho" betlému, který patří již neodmyslitelně k vánoční atmosféře Telče, po celých těch bezmála pětadvacet let podíleli a aktivně se zapojovali do všech prací."