DOZVUKY LOŇSKÝCH VÁNOC
Ivan Hejtmánek

Nutná podzimní protiepidemická opatření pokazila mnoha organizátorům vánočních výstav betlémů jejich plány. Zdraví je ale to nejcennější co máme, a tak budeme doufat, že příští adventní čas nám přinese více radosti i tvořivé práce. Nejinak tomu bylo s výstavami na Valašsku. Přesto řezbáři, členové naší pobočky "Betlemáři Valašska" neodložili svoje dláta a pokračovali dále ve své tvorbě. Jeden z mladých, ale velmi zkušených řezbářů Jan Brlica ml. z Francovy Lhoty vytvořil v podzimních měsících minulého roku pro valašskou obec Zašová svatou Rodinu v životní velikosti, kterou umístil do vkusně zhotovené stáje z neomítaných desek a chvojí. Ozdobila v obci v období Vánoc prostranství u Kulturního domu v blízkosti poutního kostela Navštívení Panny Marie. Nový betlém připoutal mnoho obdivovatelů a sklízel velký obdiv jak z hlediska výtvarného pojetí, tak i řemeslného zpracování. Podle informace autora i zástupce Obecního úřadu, bude se v příštích letech betlém rozšiřovat o další figury zvířátek, Tří králů a darovníků. Tímto novým dílem navazuje Jan Brlica ml. na rodinnou tradici a dlouholetou tvorbu svého otce, jehož monumentální sochy můžeme vidět na mnoha místech naší vlasti. Oba Janové, otec i syn vytvořili také mnoho menších i větších betlémů figurkových i reliéfních, které vídáme na vánočních výstavách nejen v našem kraji. Těší nás, že se betlemářská tvorba na moravsko-slovenském pomezí, Valašsku a Horním Vsacku dále úspěšně rozvíjí. Přejeme oběma řezbářům mnoho nových tvůrčích nápadů, pevné zdraví a naše řezbářské přání: "Vždy ostrá dláta!"