VYSTŘIHOVACÍ BETLÉMY ROKU 2020
Vladimír Plecháč

Koronavirová pandemie se podepsala také na vydávání archů papírových betlémů. Jejich počet se značně ztenčil oproti předchozím rokům.

Lenka Procházková připravila pro školní děti dva veselé betlémy, které se objevily již v polovině roku, a tak mohly dětem trochu zpříjemnit pobyt doma, bez kamarádů, místo ve škole. Vydavatelství Oftis uvedlo nové vydání celého Českotřebovského železničního betlém od Josefa Ladislava Jíchy. Svým rozsahem 62 figurek, staveb a přírody a kouzelným provedením jistě potěší mnoho "papíráků". Z tohoto vydavatelství přichází i Postní betlém Jiřího Knapovského, jediný mně známý český velikonoční, pašijový betlém. Zobrazuje sice pouze jedinou scénu ze závěru života Krista - modlitbu a zatčení v Getsemanské zahradě - ale vše zobrazuje krásným vykreslením zahradní přírody a osobami - světlonoši, vojáky a úředníky, podílejícími se na tomto aktu.

Mezi dalšími betlémy je nutno připomenout dva historické, na jejichž vydání se podílel pan Richtera - č. 23 Braunův betlém od Pryšingera a č. 24 Turnovský betlém od neznámého autora. Další ženské autorky jsou zastoupeny Evou Milotovou a jejím Betlémem a Janou Moštkovou s Betlémem z Dětřichova. Zvláštní místo zaujímá Alšův betlém, vystřihovánka, kterou jsem objevil na internetu. Zaujal mě nestandardním formátem (sešit A4 vystřihovánek) i barevným tmavším pojetím. Bohužel se mi nepodařilo zjistit vydavatele nebo upravovatele původního Alšova betlému.
Ještě před Vánocemi se objevil na trhu Müllerův Prosečský betlém a později i Svatohorský betlém. Vystřihovací verze betléma ze Svaté Hory u Příbrami obsahuje jen část figur postupně doplňovaného, dřevěného betlému.
Malý počet vystřihovacích betlémových archů trochu zachraňovaly betlémy v časopisech. Nejvíce se mi líbil v časopisu ABC, který vytvořila naše členka Jana Dlouhá (na obálce). V dalších časopisech - Sluníčko, Rozmarýnka nebo Nedělníček - jste nalezli betlémky, připravené na dětské zpracování.