VÁNOČNÍ MEDAILE
František Kolín

První medaile s vánoční tematikou ve zlaceném stříbře byly raženy v Jáchymově v mincovně v první polovině 16. století, datum není uvedeno. Je na nich zobrazeno Klanění Tří králů. Tyto medaile je možno spatřit v muzeu v Jáchymově. Později se v jáchymovské mincovně hrabat Šliků razily stříbrné tolary (odtud pak vznikly dolary, název současné americké měny). Přibližně ve stejném období se razily medaile s vánoční tematikou také na Slovensku v kremnické mincovně - v roce 1530. Avers znázorňuje Kristovo narození a revers Klanění Tří králů.
Příbramští betlemáři nechali vyrazit pamětní medaili k významnému roku 2000. S nápadem přišel starosta spolku Ján Chvalník. Od té doby vydávají Příbramští betlemáři každoročně vánoční pamětní medaili. Námět na vánoční medaile s přáním požehnaných Vánoc a nového roku je od Jána Chvalníka. Medaile jsou raženy o průměru 50 mm ve dvou provedeních, ve stříbře 30 kusů o váze 62 g a v mosazi 60 kusů o váze 60 g. Obě medaile jsou patinovány. Avers medaile: ústřední část jesliček, které jsou v daném kostele stavěny, ve spodní části jsou noty a text vánoční písně. Revers medaile: kostel z Příbrami či z okolí Příbrami. Každý rok je vyobrazen jiný kostel, též jiný motiv jesliček a vánoční písně.
Medaile Příbramských betlemářů byly v roce 2008 vystaveny na vánoční výstavě v Senátu. (Foto Jan Roda.)