AMERICKÝ VÝTVARNÍK A TVŮRCE PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ TED NAOS
Milan Zábranský

V roce 2009 v 19. čísle Betlemáře jsem již psal o tomto neobvyklém tvůrci papírových rozkládacích betlémů. Od té doby jsem obdržel několik dalších obálek s jeho výtvory, takže dnes mám celkem 10 kusů jeho jesliček.
Autor mě začal zajímat už pro jeho neobvyklé jméno, a hlavně pro specifické zpracování. Z dostupných internetových zdrojů jsem se dozvěděl, že Theodore (Ted) Naos se narodil v řeckých Aténách. V 18 letech se přestěhoval do USA,
kde začal studovat v Texasu a od roku 1968 na Columbijské univerzitě. Dnes je řádným profesorem architektury na katolické univerzitě ve Washingtonu.
Vedle své jiné činnosti dělá pro Art Institute v Chicago prostorová vánoční a jiná přání, ale i panoráma velkých amerických měst. Vytváří malé i větší rozkládací betlémy (největší gotický má 50 cm x 23 cm) z bílého recyklovaného papíru, které se složené vejdou do poštovních obálek. Strohé elegantní tvary s bílými siluetami postav a zvířat jsou jen velmi střídmě doplněny modrou, zlatou a stříbrnou barvou. Častou součástí jeho výtvorů jsou různé pohyblivé součásti (hvězdy, andělé apod.), ze kterých vytváří i samostatné ozdoby na stromeček. Na první pohled je zřejmá profese jejich tvůrce - architektura, a to čemu Anglosasové říkají "Paper Engineering" (papírové inženýrství). V tomto oboru jsou ve světě dobře známa i díla českého výtvarníka Vojtěcha Kubašty.