KRUŠNOHORŠTÍ ŘEZBÁŘI
Blahoslav Lukavec

V dramatickém roce 1945 se narodili dva významní krušnohorští řezbáři.

Někdy kolem 25. listopadu 1945 se ve vězení narodil Jiří Faltýn, přesný den není znám. Tatínek byl voják Vlasovovy armády, a proto jeho maminka skončila ve vězení. Jiří se dostal do kojeneckého ústavu. Naštěstí si jej brzy osvojili manželé Paula a Miroslav Lainovi a Jiří převzal příjmení Lain. Paní Lainová pocházela z německé truhlářské rodiny a tatínek byl Čech a rovněž truhlář. Otec zemřel v roce 1950 a maminka musela truhlářskou dílnu opustit. Přestěhovali se do Lštění a Jiří chodil do školy v Čerčanech. I když měl Jiří ke dřevu velice blízko, odešel studovat stavebnictví. Na vojně hrál za Rudou hvězdu házenou, kterou dobře ovládal. Ještě na vojně se poprvé oženil. Po vojně se usadil v Praze. V roce 1969 se přestěhoval pod Krušné hory do Vintířova a v roce 1971 do Karlových Varů. Nadále pracoval ve stavebnictví, v roce 1984 si dodělal střední stavební průmyslovou školu.
Láska k práci se dřevem ho ale nikdy neopustila. Dlouho řezal tzv. do šuplíku. Až po roce 1989 se mohl své zálibě plně věnovat a stal se řezbářem na volné noze. V roce 1990 se odstěhoval na svou hrázděnou chalupu v Abertamech v Krušných horách. Začátky podnikání v umělecké sféře nebyly jednoduché, nicméně se po nějakém čase stal krušnohorským řezbářem známým nejen regionálně, ale také v zahraničí.
Známý byl svým širokým kulturním rozhledem, který zahrnoval stejně tak vážnou hudbu jako výtvarné umění, krásnou literaturu i architekturu. To všechno se promítalo i do jeho tvorby, v níž tradiční náměty obohacoval o nové podněty. Například když v reliéfu Poslední večeře v hospodě zobrazil místo Ježíšových učedníků místní hospodské štamgasty.
Mnoho betlémů, které Jiří Lain vytvořil, a dnes jsou rozesety po celém světě, zasadil do konkrétního města, například do Londýna, Prahy, Jáchymova, Jičína, Jindřichova Hradce a mnoho dalších. Vždy šlo přitom o předem domluvené zakázky, mnohdy šlo jen o malé vísky s kostelíčkem a domkem objednatele. Prostorově vytvořené panorama daného města vždy sestavil velice jednoduchým a přitom originálním způsobem.
Jiřího jsem poprvé navštívil v roce 2005 a na naší vánoční výstavě se hned objevil jeho Londýnský betlém, který vytvořil pro manželku. Jeho dominantu tvořila silueta starého Londýna před velkým požárem v roce 1666. Postavičky daráků vytvořil z mnoha osobností anglické kultury a politiky.
Na základě tohoto Londýnského betléma jsem si u něj objednal Pražský betlém. Jeho první část s Týnským chrámem, domem U Kamenného zvonu, palácem Kinských a ostatními domy východní zástavby Staroměstského náměstí jsme poprvé vystavovali v roce 2007. Během deseti let tento betlém Jiří postupně obohatil o Karlův most i s Mosteckou věží, kostel sv. Jiljí, malostranský kostel sv. Mikuláše, celé panorama Hradčan, Prašnou věž a samozřejmě Betlémskou kapli. A i zde se před siluetou Prahy prochází pestrá škála osobností z různých období pražských dějin - někdy jde přitom o postavy, které znají jen opravdoví znalci. Jiří Lain k nim evidentně patřil.
Jiří měl velký dar: ovládal výtvarnou zkratku. Veškeré budovy i postavy dokázal vyřezat jednoduše, ale přitom výstižně. U postaviček si vypomáhal nějakým charakteristickým tělesným rysem (Božena Němcová, Jan Hus, Rudolf II. apod.) anebo různými atributy (Josef Mánes, Mikuláš Koperník, prodavač horkých kaštanů, uhlíř s putnou apod.)
Jiří vyřezal i velmi zajímavý Jáchymovský betlém pod skleněným širmem (poklopem). Když nám tento betlém v roce 2010 posílal na výstavu, připsal k němu: V přízemí jsou štoly a horníci, nad nimi sv. Rodina, v dalším patře před kostelem (kopie, myslím, že dost přesná) stojí hrabě Štěpán Šlik, Agrikola a horní úředník, vedle radnice (renesanční). Nad nimi daráci a výše horník a Josef Prennig, 1. nosič uranové vody, který ji v roce 1906 začal vynášet k léčebným účelům do jáchymovských lázní. Říkalo se mu "Hrom do toho". A nad tím je pastýř a Klínovec. Přiznám se, že mi dalo hodně práce, než jsem zjistil, kdo je kdo, a proč je umístěný v Jáchymovském betlému.
K Jirkovi jsem jezdil velmi rád. Vždy nás uvítal skvělou polévkou (houbovou, hrachovou, bramboračkou - no prostě klasika) a sám při tom popíjel turka, kde bylo snad více kávy než vody. V jeho hrázděném domečku jsem měl vždy pocit, že je zde čas zakonzervován alespoň o sto padesát let zpátky. V domečku byl velmi šťastný a radoval se z každé návštěvy, která k němu zavítala. Ať už to bylo některé z jeho čtyř dětí nebo někdo z jeho přátel. Rád uvítal i každého zájemce o své řezbářské řemeslo.
Jiří nás náhle opustil 15. června 2020.

Jan Kudrna spatřil světlo světa v Pardubicích, měsíc před osvobozením, 9. dubna 1945. Rodina jeho otce, která byla česko-německá, musela po obsazení Sudet opustit rodinný dům v Mostě a odejít do Českého Brodu. Tatínek Jana Kudrny studoval práva. Po uzavření vysokých škol si přivydělával hraním na piano ve swingovém big bandu. Na jedné štaci se poznal se studentkou Baťovy školy a brzy se za ní odstěhoval do Pardubic. Po válce se rodina vrátila do Mostu. Část rodiny byla odsunuta do Německa a ti, kteří zůstali, neměli z hlediska nového režimu ten nejlepší kádrový profil.
Mladý Jan Kudrna proto nesměl studovat. Nakonec se dostal do učiliště pro lesní dělníky. Těžko se s tím vyrovnával. Byl hloubavý, hrál dobře šachy, ministroval a rád poslouchal jazzové desky, které jeho otec sesbíral. Sám pak hrál na kytaru, a to i v kapele.
Po čase byl doporučen do lesnické školy ve Šluknově. Po jejím absolvování se usadil v Praze a dělal kulisáka v Komorním divadle. Po roce 1969 už ale začala být pro něj atmosféra v divadle nesnesitelná, takže odešel dělat hajného do Krušných hor, kam ho to vždy táhlo. Mezitím zbourali jeho milovaný, historií obdařený Most. Tamní dům jeho rodičů před zničením ještě kdosi vykradl. Ztratily se obrazy, které namaloval jeho odsunutý strýc Erwin Hablick. Šlo o krásné kresby starého Mostu, které jsou ještě dnes k nalezení na internetu, a také sbírku jazzových gramofonových desek.
Jan Kudrna dělal hajného na různých místech Krušných hor. V řemesle se našel, byl velice zručný a práce se dřevem ho bavila. V Janově se seznámil se svou budoucí ženou Irenou, dcerou hajného. Spolu se pak usadili v hájovně v Brandově, blízko německých hranic a nedaleko od Seiffenu, který je dodnes významným centrem tvorby krušnohorských hraček a betlémů.
Manželka Irena byla výtvarně nadaná, vyřezávala i malovala. Honza se k ní připojil. Začal vyřezávat betlémy a hračky, které mu připomínaly krásné dětské Vánoce v Mostě. Různé vyřezané hračky rozdával přátelům a známým a jeho vyřezané betlémy se po roce 1995 začínaly objevovat na výstavách betlémů.
V roce 2005 jsem od Dr. V. Vaclíka získal telefonní číslo na Jana Kudrnu. První telefonický rozhovor byl pro mne poněkud dramatický, ale brzy jsem si zvykl na jeho drsný a velice svérázný humor. A také jsem hned při prvním setkání pochopil, s kým mám tu čest. Byl jsem rád, že potkávám úžasného člověka.
Od tohoto roku jsme pravidelně každý rok za Janem Kudrnou jezdili do Brandova pro betlémy a hračky, které se staly nedílnou součástí našich vánočních výstav. Jeho betlémy nesou jasnou stopu toho, že vznikaly v Krušných horách. Některé jsou dokonce zasazeny do konkrétních lokalit v jeho okolí. Pochopitelně nechybí ani velký Mostecký betlém s Hněvínem v pozadí. Tento betlém je možno vidět v mosteckém muzeu. Vytvořil také zvířecí betlém, kde mistrně propojil plošné krušnohorské hračky s betlémem. Na vánoční výstavu Hravé Vánoce nám Jan Kudrna vyřezal klasickou krušnohorskou hračku - Noemovu archu. Jedná se o stylizovanou loď s kolorovanými páry zvířat. Postavy této archy dnes patří k velice oblíbeným hračkám našich nejmenších vnoučat, kdykoli přijdou k nám domů na návštěvu.
Pro osobitý humor Jana Kudrny s námi pro betlémy rády jezdily i naše děti a v posledních letech je nahradila naše vnoučata. Vždy jsem se k němu moc těšil - tak dobrého a silného turka uvařeného na kuchyňských kamnech mi už nikdo nenabídne. Dne 9. února 2021 odešel Jan Kudrna řezat betlémy jinam.