KULÍKŮV REKLAMNÍ BETLÉM
Jiřina Hánová

O reklamních betlémech se dočtete v č. 50 časopisu Betlémy a betlemáři. Autory většinou neznáme, data vydání odhadujeme. Chtěla bych tedy proto vyprávět o postupném odhalování záhady autorství jednoho takového betléma.
Sběratelům je známý jako Chodský nebo Kulíkův betlém. Karel Kulík (1861-1944) se narodil v Plzni, vypracoval se jako zdatný obchodník koloniálním zbožím, především kávou, řadu obchodů měl v Praze a v Plzni. Kulík si byl vědom role reklamy, pracoval pro něj i významný výtvarník Z. Rykr (tvůrce reklamy na tyčinku Kofila - dodnes je jeho námět využíván). Tak jsme si po nákupu u něho odnášeli praktické držátko na balíky, já reklamní pohádky a první vystřihovací betlém. Bohužel mně nepotěšil. Figurky jsme podle plánku vystříhali a přilepili na pevnou podložku. Jak bývalo u reklamních betlémů zvykem, každý kousek měl ještě dole proužek, s číslem jako podstaveček. Jenže místo potřebného pravého úhlu se všichni káceli. Nebylo to pěkné, po svátcích byl betlém spálen a na dlouhé roky zapomenut.
Mnoho desítek let přešlo, když jsem se jako betlemářka vydala do domažlického muzea, kde bylo třeba po větší reorganizaci dát do pořádku katalog s betlémy. Mezi pěknými soubory vyřezávaných postaviček se nacházel i jeden papírový, nepříliš ceněný, bez označení autora. Zajímaví byli králové - sv. Václav, Karel IV. a Jiří Poděbradský. Byl tam taky dudák a darovníci v chodském kroji.
V té době jsem pátrala po betlémech na Rokycansku. V jednom kostelíku jsem objevila betlém, o němž se vědělo, že ho namaloval pražský malíř Jára Pik, který pobýval ve Zbiroze. Ježíškovi se přišli poklonit naši panovníci jako na tom chodském. Za čas jsem byla pozvána do pražského rozhlasu, abych povídala o reklamních betlémech. Ozvala se jedna posluchačka a sdělila mi, že u Kulíka pracoval v oddělení reklamy Jára Pik. Tak se potvrdilo jeho předpokládané autorství chodského betléma. Ještě zbývá dodat, že pan Zdeněk Peer, který tu už není mezi námi, objevil na figurce sv. Václava na rubu text v němčině. Víc toho dosud nikdo z nás neobjevil, ale jistě jde o německou verzi celého betléma jako v případě M. F. Kvěchové.
Já jsem ale pořád celého Kulíka neměla. Až jednou na plzeňském blešáku se mi podařilo koupit dva archy. Byly očíslovány 1 a 3, navíc na reversu Kulík dětem sdělil, že "Milé děti" po tomto archu budou ještě dva (když přijdete nakupovat). Známá jednou na půdě objevila dva krále, víc nic. Byli to ti Pikovi. Jezdil ke mně plzeňský sběratel, abychom si povyměňovali, co koho zajímá. A tak když přivezl jediný arch a byl to právě ten třetí Pik označený číslem 2, byla moje radost opravdu veliká. Po dvaceti letech jsem ho tedy měla celého. I s těmi dary královskými, které na pěkné pohlednici nejsou.