ELEONORA LENKA VLKOVÁ V GERASU
Bohumil Dušek

O naší člence paní Lence Vlkové jsme si už mohli v Betlemáři přečíst informativní článek, mnozí znají její dokonalá díla u nás ne úplně běžného stylu. Proto asi nemůže překvapit, že o její práci je zájem i v zahraničí. O zajímavé zakázce v Rakousku nám řekla:

V roce 2002, po mém návratu z Řecka, jsem tvořila fresku na věži pravoslavného chrámu ve Znojmě (Svatou trojici), kde mě navštívil opat premonstrátského kláštera v Gerasu Michael Prohazka a požádal mě o spolupráci na vytvoření byzantské kaple u nich v klášteře, v byzantském, řeckém stylu.

A tak jsem v únoru 2003 navštívila klášter a s opatem jsem se domluvila na postupu. Nejprve nástěnné malby a pak vytvořit ikony do ikonostasu na dřevěné desky.

Tím započala naše spolupráce. Pomalinku a trpělivě jsem pracovala na nástěnných malbách, ikony na dřevěné desky jsem tvořila doma a s manželem instalovala do ikonostasu a na strop.

Byla to krásná práce a pobyt v klášteře mě naplnil úžasnou trpělivostí a sílou věky promodleného prostředí."