GALERIE AUTORŮ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Jan Spáčil Žeranovský
Bohumil Dušek

Jan Spáčil Žeranovský, syn stejnojmenného novináře, hanáckého spisovatele, humoristy a překladatele, se narodil 12. ledna 1892 v Praze. Studoval u Aloise Kalvody, Jaroslava Šetelíka a na Akademii v Mnichově u profesora Halma. Působil jako profesor na uměleckém výtvarném učilišti v Rostově na Donu v Rusku. Při tamním pobytu vystavoval v Rostově, v Moskvě a v Petrohradu.
Po návratu do Čech v roce 1920 maloval městská zákoutí staré Prahy, od roku 1950 žil v Chebu. Maloval realistické obrazy architektury, lesní scenérie a vytvořil trvalý dokumentační fond města Cheb. Ve své tvorbě usiloval o podání a zachycení ovzduší a nálady motivu. Z tohoto důvodu tvořil převážně v plenéru. Kolektivně vystavoval s karlovarskými výtvarníky. Literárně přispíval do Salonu. Zemřel 28. února 1982 v Chebu. Zastoupen je ve sbírkách GASK v Kutné Hoře, GAVU Cheb, GU Karlovy Vary a jinde.
Nedávno měl autorskou výstavu v Poděbradech, které ho inspirovaly k řadě krajinářských obrazů.
Je autorem několika vánočních pohlednic - oblíbené téma jsou vánoční trhy, ale jako pohlednice vycházely i kopie jeho obrazů, především zimních krajin.
S použitím internetových zdrojů.