DALŠÍ OCENĚNÍ - Spolek betlemářů v Třešti
Vladimír Glaser

Nejen, že o třešťských betlémech slyšel snad každý, ale s trochou nadsázky by se dalo říct, že kdo nebyl v Třešti, jako by ani nebyl betlemář.
Betlemářství se v Třešti objevuje již na počátku 19. století. A některé části betlémů se z této doby dochovaly dodnes. Pro nás je ale důležité to, co je nyní. Tak si to alespoň v krátkosti připomeňme.
Členové Spolku pořádají každý rok "Betlémskou cestu". V jejím rámci si mohou návštěvníci prohlédnout třešťské betlémy přímo v domácnostech. A to neuvěřitelně dlouho. Každý rok od 26. 12. do 2. 2., denně od 9 do 17 hodin. To je "výstavnická" obětavost, která nemá obdoby.
Dalším výrazným počinem je Dřevořezání, které pořádají 5. a 6. července již 20 let. Schází se na něm několik desítek řezbářů a ti pak předávají svá díla do obřího spolkového betléma. Počet figur v tomto betlémě se již před lety vyhoupl přes 1000 a je třeba pro něj hledat nové, větší prostory.
Třešťský spolek se ale stará i o dorost. Mají řezbářské - betlemářské kroužky jak pro děti, tak pro dospělé ze širokého okolí.
Za všechnu tuto obětavou práci si poděkování a ocenění Spolku českých betlemářů k 15. výročí vzniku našeho Spolku třešťští rozhodně zaslouží.