VELKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ DĚTSKÝCH AUTORŮ - výzva všem členům

Každoroční betlemářská soutěž pro děti, pořádaná ve spolupráci s Kanceláří Senátu a firmou On tisk, si získala velkou popularitu. Zúčastňovalo se jí každý rok okolo stovky dětí a bylo potěšující, jaké vynikající práce se tam objevovaly. Návštěvníci vánočních výstav v Senátu to mohli posoudit a nešetřili chválou. Ale nešlo jen o kvalitu, prezentovat se mohly i děti malé či méně výtvarně nadané, protože v názvu sice bylo slovo soutěž, ale ve skutečnosti byli všichni účastnící hodnoceni stejně. Patnáct ročníků už byla hezká tradice, která ale bohužel skončila. V Senátu se zrušila výstavní síň a tím i vánoční výstavy, na které soutěž navazovala, změnily se poměry i personální obsazení, a není prakticky žádná naděje, že by se nějakým způsobem mohlo v této akci pokračovat. Protože řada rodičů se dotazovala, jestli nebudeme něco takového pro děti ještě pořádat, hledali jsme nějaké možnosti. Doba vzhledem ke koronaviru je velice nejistá, krásné historické prostory Valdštejnského paláce, kde probíhala závěrečná setkání, prakticky nemůžeme nahradit, tak přicházíme se zcela jiným formátem. Chceme tím umožnit všem dětem - a mládeži, abychom ty starší neurazili - výtvarně se realizovat v době předvánoční. Vyhlašujeme akci, při které děti mohou vyrobit betlém a vystavit jej kdekoliv, kde ho může někdo vidět, třeba za oknem svého bytu, ale i na místní výstavě betlémů, ve výkladní skříni obchodů - takových míst je bezpočet a děti, i za pomoci dospělých, jsou jistě schopny je nalézt.
Akci jsme nazvali Velká výstava betlémů, protože může obsáhnout každý kout naší republiky a počet betlémů není nijak omezen. Formát výstavy dává také možnost všem členům Spolku českých betlemářů se do její přípravy zapojit. Betlemáři mohou pomoci hledat výstavní prostory, nabídnout pomoc při tvorbě, organizovat pracovní skupinky, připomínat autorům, aby nezapomněli práci označit logem a hlavně podílet se na propagaci. Pošlete e-mail s informací dětským organizacím v okolí, všem známým, pokud máte možnost, zveřejněte plakát s propozicemi, který je přílohou toho čísla časopisu. Všechny potřebné údaje jsou dostupné na webových stránkách www.betlemari.cz a www.betlemy.cz. Stačí proto odkázat na tyto zdroje nebo na plakát, pokud ho zveřejníte.
Velká výstava betlémů je spolu s regionálními spolkovými výstavami k 15. výročí založení SČB důstojným připomenutím tohoto výročí. Tak, pokud můžete, podílejte se aktivně na její přípravě.
V textu je logo Velké výstavy betlémů, kterým by měla být označena každá práce, přihlášená do akce.