VALAŠSKÁ MADONA
Milan Maršálek

V nabídce různých starožitníků se čas od času objevuje triptych, olej na plátně, Valašská madona. Cena většinou nepřekračuje 5 000 korun. Jde o trojici obrazů ve společném rámu o celkové šířce téměř 2 metry a výšce asi 50 cm. Už tím je to poněkud podivné. Samotné dílo je známé z národopisných slovníků a je uváděno jako příklad folklorismu.
Triptych Valašská madona namaloval pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895 Adolf Liebscher. V té době pobýval na Valašsku a pro všechny postavy, dokonce stromy i stavby si zde pořizoval studie. A tak víme, že Panna Maria na obrázku je Uliánka Juráková, řečená Hoferníková a malíř ji zachytil po probdělé noci. Později se provdala za mlynáře, zemřela v roce 1927. Na pravé desce je Joža Kubíčků a jeho pes. Každá další postava měla svoji skutečnou předlohu. Všichni zobrazení pocházeli z Nového Hrozenkova (Richard Sobotka).
V té době se připravovala stavba kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti a Liebscherův obraz zde měl být umístěn. Přípravný výbor dal pořídit podle obrazu pohlednice (Betlemář 76/2021) a pravděpodobně ve stejné době vznikly i reprodukce na papíře. "Výboři" pak s obrazem objížděli Moravu a získávali dary pro stavbu kaple. Autor hodnotil obraz na 4 000 zlatých, ale výboru jej prodal za 800 zlatých, rozdíl byl jeho dar pro kapli. Akce vynesla ve prospěch kaple 6 000 zlatých.
Dnes je originál Valašské madony v kostele sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm a na Radhošti je kopie od Otakara Pavlovského (1872-1953), další kopie je ve Vatikánu (Ing Dobromila Lebrová, 2009).
Kdy a od jaké firmy byly pořízeny kopie na plátně, se mi zatím nepodařilo zjistit. Je to kvalitní tisk na plátně doplněný olejovou domalbou, takže při prvním pohledu je vytvářen dojem, že jde o malbu olejem na plátně. Použitá plátna ale nejsou malířská, ale tiskařská, adjustace nese znaky secese. Což jen říká, že práce vznikly kolem roku 1900. Pro sběratele, betlemáře, má už jen svým příběhem i obyčejná reprodukce zajímavou hodnotu.