ZEMŘELA ČESTNÁ ČLENKA SČB MARTA HALFAROVÁ
Milan Zábranský

Dne 20. 7. 2021 zemřela ve věku nedožitých 89 let naše dlouholetá a dosud nejstarší členka Spolku českých betlemářů paní Marta Halfarová. Učitelka v Havířově uskutečnila v místě svého bydliště za 20 let celkem 16 výstav betlémů, převážně papírových, ze své sbírky. Nekolorované tištěné betlémy jako zručná učitelka kreslení vybarvovala.
V dřívějších dobách často spolupracovala s panem Františkem Karasem, který ji také do našich řad přivedl. Jejím úmrtím ztrácí náš Spolek pilnou a oddanou betlemářku. Budiž čest její památce!