PAPÍROVÉ BETLÉMY - ITÁLIE
Pier Luigi Bombelli

Sběratelé papírových betlémů jsou nejvíce zastoupenou skupinou betlemářů v našem Spolku. Aby měli možnost dozvědět se něco o jejich historii, předkládáme dvě kapitoly přeložené z knihy autorů Piera Luigi Bombelliho a Emanuela Carpaniho "Presepi di Carta". Díky panu J. Herainovi bylo možno tuto knihu získat i v ČR. Bohatě ilustrovaná kniha je sice napsaná v italštině, ale zároveň kompletně přeložená do němčiny a angličtiny (mimo textů k fotografiím). Z knihy byla jako první vybrána kapitola o papírových betlémech v Itálii, která je světovou kolébkou betlemářství. V dalších číslech Betlemáře otiskneme některé další části.

Se svolením autora z angličtiny přeložil M. Zábranský.


Z historie umění, zejména z historie malířství, můžeme zjistit, že téma Narození, ať už jako Klanění pastýřů nebo Klanění Tří králů, je bezpochyby jedním z nejčastěji zobrazovaných a stává se významným odkazem pro všechny, kteří jsou aktivní v oblasti betlemářství.
Od poloviny sedmnáctého století spolu s rozšířením betlémů vyrobených z různých materiálů se začínají objevovat figury malované temperou nebo olejovými barvami na papíře nalepovaném na dřevěném pokladu. Tyto jednotlivé dvourozměrné tvary dosáhly trojrozměrného dojmu a teatrálnosti díky zasazení do prostoru tvořeném proscéniem, křídly a zadním panoramatem. Figury byly charakterizovány hlavně obrysem a jako mobilní mohly být libovolně umisťovány v daném prostoru a vytvářet originální sestavu betlému podle přání.
Tato tradice je těsně spjata s malířským uměním, protože začala rozšířením figurek malovaných nadanými a známými malíři. V Itálii byl nejdůležitějším malířem, scénografem a designérem malovaných betlémů Francesko Londonio (1723 - 1783), šlechtic z Milána se španělskými předky. Umělec měl okamžitý úspěch, jeho práce byla i kritiky dobře přijímána a vedle toho mu přinesla i značné jmění. Londonio byl scénografem v Teatro della Scala a jeho obrazy a rytiny vizuálně ztvárňovaly arkadské krajiny s rolníky, pastýře s jejich stády a venkovské scény, vše představované v bukolické a idylické podobě. Při svém pobytu v Římě a Neapoli v letech 1762 až1765 měl možnost vidět a obdivovat velké prostorové betlémy 18. století vystavované ve šlechtických domech, které v té době dosahovaly vrcholu své nádhery. Inspirován tím, co viděl, pak do svých scén vnášel téma Narození Krista. Není možné s jistotou určit, kolik takových betlémů namaloval, protože většina byla bohužel časem ztracena. Zbytek pak byl vlivem prachu, škůdců, tepla a špatného zacházení poškozen nebo často i zničen. Mezi ty zachované patří na příklad betlém v kostele sv. Marka v Miláně nebo nekompletní sestava v barnabitské koleji sv. Františka v Lodi. Říká se, že Londonio chodil po milánských palácích s přenosným divadlem s pozadím malovaném na pergamenu, osvětleným malou olejovou lucernou a pomocí kolečkového mechanismu pohyboval figurkami betléma.
Vito D'Anna (1718 - 1769) malíř z Palerma, je považován za nejvýznamnějšího malíře v rokokovém stylu a jednoho z nejznámějších sicilských malířů té doby. Učil se ve studiu Paola Vastase, ale jen do doby, než si vypracoval svůj osobitý styl. V Palermu se věnoval freskám, kterými na vysoké úrovni vyzdobil četné domy včetně chrámů a paláců, a stal se jedním z malířů vysoké umělecké kvality. Onemocněl tuberkulózou, které v padesáti letech podlehl. Pravděpodobně pro náboženský řád filipínských otců v Olivella (Palermo) Vito D'Anna namaloval okouzlující betlém, který je důležitým dokumentem ilustrující život v jeho době, včetně okolní architektury, ruin a krajiny. Poté, co byly v roce 1866 náboženské řády zrušeny, koupila betlém Mazarinova rodina. Po sto letech 1966 byl betlém prodán na aukci v Palermu. Obsahoval asi 250 kusů různých velikostí zahrnujících figury, krajinu a architekturu, vše malované v jemných odstínech temperou na vysekanou lepenku. Pokud umístíme figury s citlivým vnímáním perspektivy, máme před sebou velikou betlémskou scénu s postavami z běžného života, která představuje jedno z nejvýznamnějších betlemářských mistrovských děl v Evropě. Betlém má dvě scény a v obou je umístěna Svatá rodina. První představuje narození Ježíška v jesličkách, ve druhé je již starší a přišli se mu poklonit Tři králové. Každá scéna má odpovídající figury v elegantních dobových kostýmech. V první jsou to ovčáci, pastevci, rolníci a dlouhá řada různých řemeslníků. Druhá je již koncipována jako královské průvody s družinami, velbloudy, osedlanými koňmi, vše vytvořeno s velkou zručností.
Vito D'Anna touto prací a spolu se svým současníkem Miláňanem Franceskem Londoniem mohou být považováni za zakladatele a propagátory nadcházející tradice jesliček malovaných na papíře, a to ne pouze v Itálii.
Práce těchto umělců osmnáctého století nepřišla jen tak z ničeho. Již v předchozím století najdeme některé obrázky se scénou Narození a vyřezané postavy pastýřů z kartonu od janovského umělce Giovanni Benedetto Castiglione nazývaného také Il Grechetto (1609-1664), které jsou v současné době v soukromých sbírkách. Grechetto byl také důležitý rytec biblických a filozofických scén a jeho lepty jsou technicky velmi náročné a členité. Ukázky jeho prací můžete vidět v Diecézním muzeu v Janově a jsou důkazem, že tato tradice existovala v Itálii již v 17. století.
Později milánští umělci Bernardino Galliary (1707-1794), Andrea Appiani (1754-1817) a Angelo Ignanni (1807-1880) z Brescie malovali figury, které poskládány dohromady vytvářely scénu Narození. Angelo Stefanucci v roce 1969 napsal, že Bernardino Galliari za mlada pracoval pro rodinu Clerici v Miláně, kdy také věnoval určitý čas malbě betlémů. Také Andrea Appiani maloval scény i figury betlémů pro Viceroye Eugene de Beuharnais.
V následujícím století Giuseppe Carsana (1822-1889), malíř z Bergama s neoklasicistním základem, který byl spojen s hnutím lombardského realismu od r. 1800, pracoval v letech 1866 a 1868 ve svatyni Madony Vergine del Dolore v Rho, kde namaloval v příčné lodi pozoruhodný cyklus šesti velkých nástěnných maleb zobrazujících Bolest Panny Marie. Ačkoliv neexistují zápisy v pokladních knihách chrámu, je tam také rozsáhlý betlém s figurami v životní velikosti malovaný Carsanou, pravděpodobně dar od malíře po dokončení cyklu fresek. Betlém zaplní celou kapli sv. Anny a lze ho obdivovat v celé kráse o Vánocích. Všechny figury jsou malované temperou a jsou rozděleny do dvou skupin, první se týká adorace pastýřů s malým Ježíškem, druhá s královským průvodem nahrazuje první skupinu na svátek zjevení Páně.
Betlémy malované pro místa bohoslužeb v Itálii, Rakousku a Německu byly tvořeny především profesionálními malíři, kteří byli schopni svou představu přenést mistrovsky na papír, a to jak v barvě, tak v perspektivě a vytvářet překvapivý prostorový efekt. Obliba malovaných scén Narození vedla k výrobě tištěných betlémů, v některých případech přímo kopií, které byly koncem 18. století široce rozšířené. Kresby, rytiny a tisk jsou umělecky propojené oblasti se zaměnitelnými vzory a běžně se opakujícími tématy. Různí autoři často přebírali stejný a podobně zpracovaný motiv. Nejdůležitější rozdíl mezi uměním a masovou produkcí je fakt, že umělec tvoří a vymýšlí něco nového a unikátního, zatímco řemeslník se zajímá o masovou produkci, inspiruje se existujícím modelem a je schopen vyrábět vysoce kvalitní repliky již vytvořených vzorů. Mezi 18. a 19. stoletím neexistovala žádná pravidla copyrightu; normální praxí bylo nebrat si z cizí práce jen inspiraci, ale beze studu ji celou okopírovat. V některých případech se listy znovu prodávají, aniž by byli autoři uvedeni. Občas se také naopak stávalo, že malíř převzal figury z již vytištěného listu a jen je upravil Malované betlémy s mistrovským využitím perspektivy a světla lze označit jako skutečné svaté výjevy, jako specifický typ barokního theatrum sacrum, kde se také velmi často používalo malovaných a vytlačovaných postav.
Vedle velkých kompozic se uplatnily také malé, ale přesto nádherné pohledy, vytvořené jako divadelní dioráma. Ta byla oblíbená v průběhu 18. století po celé Evropě a zejména v Itálii, kde se objevovala při oslavách dne Narození Páně.