PAPÍROVÝ BETLÉM Z KLENČÍ

Koncem roku 2020 vydal městys Klenčí pod Čerchovem svůj papírový vystřihovací betlém. V Domě přírody Českého lesa si ho můžete zakoupit za 70 . Autorkou betléma je domažlická výtvarnice Slávka Štrbová, která jesličky zasadila do Klenčí. Pozadí tvoří klenečská náves s kostelem, radnicí, Baarovým muzeem, starou poštou a selským stavením. Mezi postavami, které se jdou poklonit narozenému Ježíškovi, je i Jindřich Šimon Baar, Hanýžka s Martínkem nebo pošťák. Betlém je vytištěný na dvou kartonech A3 a lze ho zakoupit i v turistickém informačním centru v Klenčí (tel. 379 795 325).

Převzato z Betlémských novin č. 63, se svolením redakce.