JUBILEJNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU BETLEMÁŘ
Bohumil Dušek

V roce 2021 si připomínáme 15. výročí založení Spolku českých betlemářů. I náš časopis má své výročí. Tímto číslem končí 16. ročník a dovršuje se už osmá desítka čísel. Myslím proto, že by neuškodilo, kdybychom se podívali, jaké to bylo na začátku.

Z debat o možnosti založení samostatné betlemářské organizace plynula jedna ze základních myšlenek: budeme potřebovat časopis jako spojovací, informační i odborné médium, který by navázal na dosud vydávaný Zpravodaj. Bylo nás okolo třiceti, tak nebyl problém s hledáním způsobu realizace. Začínali jsme samozřejmě s prázdnou pokladnou, tak jsme časopis tiskli na domácí tiskárně. Textová část byla černobílá, obálka barevná, grafika se postupně vyvíjela, ale redakční rada zůstala po celou dobu až do nynějška stejná: Milan Zábranský, Jan Roda, Bohumil Dušek.
Na prvním výtisku bylo vidět, že je to práce amatérská, ale pro naše potřeby to stačilo a všichni byli spokojeni. Problémy nastaly, když se začala rozrůstat členská základna a my jsme jednak nestíhali, a také zapůsobily omezené možnosti svépomocného tisku. Měli jsme štěstí, protože se nás ujala tiskárna Artliving a sponzorsky nám tiskla časopis na skvělé profesionální úrovni. Nic na tom nic nezměnilo přejmenování tiskárny na On tisk.

Vraťme se nostalgicky k prvnímu číslu. To pochopitelně moc lidí nevlastní, protože počet odpovídal počtu členů. Časopis nebyl ještě v tu chvíli registrován, takže neexistují ani povinné výtisky v příslušných knihovnách.

První strana byla věnována založení Spolku českých betlemářů a vzniku časopisu.

Předseda František Valena napsal v úvodu:

Vážení a milí kolegové betlemáři.

I stalo se, že v minulých dnech jsme se jednohlasně rozhodli založit si novou organizaci Spolek českých betlemářů... Díky této změně se nám dnes dostává do rukou první číslo nového časopisu našeho Spolku. Tento časopis "Betlemář" by nám měl v rozšířené formě a s barevnými obrázky dodávat informace s betlemářskou tematikou a informace o činnosti našeho Spolku...

Vážení a milí betlemáři, přejeme redakci časopisu a nám všem, aby nám "Betlemář" přinášel samé dobré a radostné zprávy a aby v našem Spolku českých betlemářů i nadále panovaly takové přátelské a milé vztahy, jako doposud. K tomu všemu nám dopomáhej Bůh.

Dále následoval redakční článek o procesu ustavení Spolku českých betlemářů. Z něho vyjímám:

Dne 12.4.2006 se sešlo v klubovně Říše loutek třiatřicet přátel jesličkářství a vyjádřilo jednomyslně vůli nadále pracovat jako samostatné občanské sdružení s názvem Spolek českých betlemářů. Rozhodnutí odráží snahu aktivně zapojit do betlemářství co největší počet zájemců a dát jim prostor k individuálnímu uplatnění zálib.

Toho dne byl zvolen přípravný výbor ve složení paní Jiřina Hánová a pánové Bohumil Dušek, Jan Roda, František Valena, Petr Vokoun a Milan Zábranský. Byl nastíněn návrh stanov a program činnosti. Ministerstvo vnitra bylo požádáno o registraci nově vznikajícího občanského sdružení... Věříme, že se nám podaří vytvořit vlídné a přátelské prostředí pro tvůrčí, badatelskou a sběratelskou činnost. Věříme, že budeme společenstvím osob, které si dokáže vážit práce a úsilí druhých. Ve svých řadách uvítáme každého zájemce, který projeví přání sdílet s námi radost s udržováním tradice českého betlemářství. I když sídlem Spolku je Praha, členství je otevřeno pro jesličkáře z celé naší vlasti...

(Odvážím se tvrdit, že všechno platí i dnes.)

Dále následovaly články odborné, informace o činnosti, zajímavosti, jubilea, a i první jméno a ukázka z galerie autorů vánočních pohlednic. Na obálce byly vybrané barevné fotografie, které se vázaly k textu, ostatní byly černobílé.