NASTAL NÁM DEN VESELÝ
Vladimír Glaser

Město Slaný vydalo zajímavou knihu "Nastal nám den veselý". Autor Zdeněk Kuchyňka do ní po desetiletí sbíral adventní a vánoční zvyky ze všech koutů Kladenska a Slánska. Ve staletých zápiscích, regionálních muzeích i od pamětníků.

V knize poměrně obsáhle srovnal asi vše, co se v daném regionu o Vánocích dalo najít. A nejobsáhlejší část je věnována místním betlémům, starším i současným betlemářům. Nechybí ani kompletní popis betlémů v místních muzeích a bohatá fotodokumentace.

Z mého pohledu je velice důležité, že autor zaznamenává vše, co se mu během dlouhého bádání podařilo nalézt. Velmi zajímavé informace o regionálních zvycích tak máme nejen v roce 2021, ale zůstanou zachovány v knize i pro další generace. Pro mě osobně je to pak skvělý zdroj k porovnávání zvyků v sousedním regionu.

Publikace byla vydána v pouhých 300 výtiscích a je k zakoupení za 199 Kč, a to především ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, Infocentru Pod Velvarskou branou ve Slaném, Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, Městském informačním centrum v Kladně a regionálních knihkupectvích. Slavnostně byla představena na začátku Adventu.