VELKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ 2021

Po patnácti letech skončila soutěž pro děti, kterou jsme pořádali společně s Kanceláří Senátu. Bylo by škoda neposkytnout dětem nějaké pokračování, uvažovali jsme proto, jak ji nahradit. Velký vliv na rozhodování měla samozřejmě zdravotní situace, způsobená covidem. Byla proto vyhlášena akce, které se mohl zúčastnit každý, ale bez zdravotního rizika. Základní pravidlo bylo jednoduché: vytvořit betlém a někde jej vystavit. Viděli jsme samozřejmě úskalí: jak a kde propagovat, jaké budou výstupy, jaké odměny, kolik dětí se přihlásí, při čemž problém nebyl v malém počtu, ale naopak. Po zvážení všech kladů i problémů jsme v září minulého roku akci pod názvem Velká výstava betlémů 2021 rozjeli.

Propozice jsme zaslali na Domy a dětí mládeže, kde se dají předpokládat výtvarné kroužky, do některých regionálních deníků a všem členům Spolku českých betlemářů - těm v časopise a plakát jako přílohu Betlemáře. Výsledek je nad očekávání. Už od poloviny listopadu začaly postupně docházet fotografie vystavených betlémů, které byly zveřejňovány na webu betlemari.cz, k 15. prosinci, kdy byla uzávěrka, dorazilo 140 fotografií. Protože většinu betlémů tvořili skupiny dětí, zapojilo se přes 400 autorů, což je velice příznivé číslo. Velkou zásluhu na tom mají i někteří členové Spolku, což je viditelné např. v Jiříkově, Frýdlantu nebo Rožnově. Zapojilo se přes 20 organizací, individuálních autorů bez záštity organizace bylo jen osm. Z toho je zřejmé, že je v příštím ročníku nutné sázet na vzdělávací instituce -především mateřské a základní školy, umělecké školy, domy dětí a mládeže nebo zájmové výtvarné organizace.

Zajímavá byla místa, kde se betlémy vystavovaly - výkladní skříně, knihovny, okna, někde se z betlémů vytvořila výstava nebo betlémská cesta, v několika případech to byly i kostely, ale třeba také plot. Tady asi musí pomoci dospělí, protože děti samy si nějaké rozsáhlejší či atraktivnější prostory těžko mohou zajistit. Součástí tohoto čísla Betlemáře jsou díky společnosti On tisk všechny zaslané fotografie betlémů. Můžete si tak sami udělat obrázek o šikovnosti i o zajímavých výtvarných nápadech dětských autorů.

Žádné velké odměny jsme autorům neslibovali, protože možnosti Spolku jsou omezené. Převážnou zátěž tak na sebe vzala výše zmíněná firma, takže rozeslala dárky deseti vylosovaným (včetně závěsných betlemářských kalendářů), pamětní listy, katalogy všech prací a drobné pozornosti i účastníkům nevylosovaným.

Je třeba ocenit pedagogy, vedoucí zájmových útvarů, výtvarných kroužků, jejich nadřízené, kteří jim vytvořili prostor, rodiče a spoustu dalších, kteří dětem pomáhali v tvorbě, dokumentaci i administrativě nebo i jen radili. Jsme rádi, že i je naše akce oslovila, o čemž svědčí jejich aktivní zapojení, ale i třeba některé e-maily, které nám došly: Děkujeme za možnost se přihlásit. Pracovat na této soutěži se dětem líbilo a bavilo je to. Věříme, že i porotcům soutěže se výsledek bude také líbit (z Prahy). Děti si rozdělily práci a společně se pustily do tvorby. Použily různé materiály, od přírodnin po samo tvrdnoucí hmotu. S prací ve skupině si úžasně poradily (z Orlové). Gratuluji k dobrému nápadu a přeji nám všem, aby malých betlemářů přibývalo a našli si v betlémech své zalíbení a krásného koníčka (z Rožnova). Děkujeme za zorganizování krásné soutěže (z Telče). Dcera velmi ráda něco tvoří. Hned jak viděla vaši výzvu, tak jsme museli objednat plastovou formu, odlili jsme sádrový betlém a dcera jej vybarvila. Pak s pomocí babičky udělala perníkový betlém a vyzdobila jej. A nakonec si našla nějaký návod na papírový betlém, který udělala z barevných papírů. Tento je nyní vystaven v naší obci na návsi (z Divnic).

Takže je celkově možné vyslovit spokojenost a připravovat druhý ročník. Práce na přípravě i průběhu první Velké výstavy betlémů nebyla jednoduchá, lepší by to ale mohlo být příště, protože jsme se poučili a už víme, co máme dělat jinak a co zlepšit. A jedním z bonusů je i to, že výstava bezesporu přispěla ke zvýšení povědomí o Spolku českých betlemářů.