"TO UŽ PRO MĚ NENÍ ..."
Roman Skopal

Když jsme v mládí tuto frázi občas zaslechli, příliš jsme nepřemýšleli nad obsahem, ušklíbli se a dotyčného zařadili do starého železa. Uběhlo pár let a přiznejme si, kolikrát jsme ji v různých podobách sami řekli, kolikrát jsme něco zbytečně brzy vzdali z obavy z neúspěchu, nechuti učit se něco nového, z lenosti přemýšlet nebo zdánlivé nepřízni osudu ...

Pana Bohumila Duška znám dlouhá léta a sleduji jeho aktivity v oblasti rozvoje betlemářství. Byl jsem u zrodu pravidelných Vánočních výstav betlémů v Senátu a s tím spojené dětské soutěže s následným setkáním a vyhodnocením, kde nebylo poražených, ale jen vítězů - šťastných dětí, malých betlemářů, možná i budoucích členů Spolku.

V této akci se setkávalo nadšení pana Duška pro betlemářství s jeho vlídným přístupem k dětem coby dědečka a bývalého pedagoga. Každým rokem dětí a jejich prací přibývalo, setkání v prostorách Senátu se účastnily desítky dětí a jejich rodičů či prarodičů. Postupem let se z této akce stala prestižní událost nejen pro děti a rodiče, ale i pro samotný Senát.

Odchod do penze, nezájem instituce o pokračování v tradici, covid ... konec. Nikoli prohra, ale konec kvůli nepřízni osudu, konec z objektivních důvodů. Většina z nás by to přijala jako fakt a dříve nebo později se s tím smířila. A v tuto chvíli za mnou pan Dušek přišel a řekl: "Co kdybychom se přesunuli do on-line a udělali Velkou výstavu dětských betlémů na internetu!"

Dále už to bylo "jednoduché", stačilo jen: vymyslet pravidla, vyřešit právní dopady, shromáždit kontakty na školy, domy mládeže, výtvarné kroužky a další organizace, všechny oslovit, přijímat a třídit došlé práce, upravovat fotografie, koordinovat a korigovat zveřejňování na webových stránkách, připravit podklady pro tištěný katalog, navrhnout pamětní list, vše rozeslat účastníkům a připravit tak půdu pro další ročníky...

Výsledek je naprosto neuvěřitelný - v prvním ročníku 140 prací, sto čtyřicet! Takto se z konce dělá začátek! Začátek nové tradice, nezávislé na zázemí jakékoli instituce, tradice s velkým potenciálem pro udržení a rozvoj českého betlemářství.

Až mě někdy přepadnou chmury a přijde myšlenka "to už pro mě není ...", tak vymyslím nějakou "velkou výstavu"!! Je to další velký dar, který jsem dostal od svého přítele ...